| Přihlásit |    

Zdravotnický asistent

53 - 41 - M/01 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - (dobíhající obor)

Absolvent oboru vzdělání  Zdravotnický asistent je vybaven kompetencemi pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který provádí činnosti základní ošetřovatelské péče a podílí se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.  Také se podílí se na prevenci, diagnostice, léčebné rehabilitaci v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Je připraven ke studiu v terciární sféře.

 
Copyright © 2005 - 2021 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena