| Přihlásit |    

Kritéria 1. kolo - Masér ve zdravotnictví

Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání  53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví, studium denní:

Kritéria určující pořadí přijetí:

Prospěch ze základní školy (nejlepší výsledek 100 bodů): 

Průměrný prospěch – 1. pololetí 8. ročníku  20%, tj. max. 10 bodů

Průměrný prospěch – 1. pololetí 9. ročníku 35%, tj. max. 10 bodů

Okresní a krajské olympiády 8 %, tj. max. 8 bodů

Prospěch v profilových předmětech:

Biologie 3%, tj. max. 3 body 

Chemie 3%, tj. max. 3 body 

Český jazyk a literatura 3%, tj. max. 3 body

Matematika 3%, tj. max. 3 body

Výsledek JPZ z ČJL 30%, tj. max. 30 bodů

Výsledek JPZ z MAT 30%, tj. max. 30 bodů

O přijetí bude rozhodovat pořadí uchazečů na základě bodového hodnocení.

Mgr. Václav Kočovský, v. r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena