| Přihlásit |    

Přijímací řízení

 Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2019/2020 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia:

53-41-M/03 Praktická sestra 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

69-41-L/04 Masér ve zdravotnictví

53-41-M/02 Nutruční asistent

 !!! Přihlášky ke studiu přijímá škola do 1. března 2019!!!

Obory denního studia jsou čtyřleté.

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Ptaktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 69-41-L/04 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/02 Nutriční asistent budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

 Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Všichni uchazeči konají jednotné zkoušky přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání stanovené MŠMT.

Kritéria přijímacího řízení (klikněte na tento odkaz) 

1.termín konání jednotných testů je 12. dubna 2019

  • 8:30 – začátek administrace zkoušky z matematiky 
  • 10:20 – začátek administrace zkoušky z českého jazyka a literatury

2.termín konání jednotných testů je 16. dubna 2019

Náhradní termín

1. termín - 10. května 2019

2. termín - 11. května 2019

 

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2018 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena