| Přihlásit |    

učeb_plán

Názvy vyučovacích předmětů 

 1.

2.

3. 

4.

5.

6.

 

 zimní

 letní 

zimní

 letní 

zimní

 letní 

 Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Cizí jazyk

 Z

 KZ    

 Z

 KZ 

 Z

 ZK

Latinský jazyk

 ZK

    -

    -

    - 

      -

     -

Etika v ošetřovatelství

    -

    -

    -

 KZ

      -

     -

Multikulturní ošetřovatelství

    -

    -

    -

   -

 KZ

     -

Psychologie

 Z

 KZ

 Z

 KZ

 Z

 ZK

Sociologie

     -

     -

 Z

 KZ

     -

     -

Komunikace v ošetřovatelství

 Z

 KZ

     -

     -

     - 

     -

Informační a komunikační technika

 ZK

     -

     -

     -

     -

     -

Zdravotnické a sociální právo

     -

     -

     -

     -

 Z

 KZ

Veřejné zdravotnictví

     -

     -

     -

     -

 KZ

     -

Výchova ke zdraví

 Z

 ZK

     -

     -

     -

     -

První pomoc a medicína katastrof

    -

    -

 Z

 ZK

     -

    -

Základy biofyziky

    -

 KZ

    - 

    - 

     - 

    - 

Základy biochemie farmakolog.

 Z

 KZ

 KZ

    -

     -

    -

Základy radiologie

    -

    -

    -

 Z

     -   

    -

Klinická propedeutika

    -

 KZ

 ZK

    -

     -

    -

Anatomie a fyziologie

 Z

 ZK

    -

    -  

     -

    -

Patofyziologie a patologie

    -

 ZK

    -

    -

     -

    - 

Mikrobiologie a hygiena

    -

 KZ

    -

    -

     -

    -

Výživa člověka

    -

    -

 Z

 KZ

     -

    -

Výzkum v ošetřovatelství

    -

    -

    -

 KZ

     -

    -

Managment a řízení kvality

    -

    -

    - 

    -

 Z

 KZ

Ošetřovatelství

 Z

 KZ

 Z

 KZ

 Z

 ZK

Ošetřovatelské postupy                                         

 KZ

 ZK

    - 

    -

     -    

    -

Ošetřovatelské v klinických oborech

 -

 -

 -

 -

 -

 -

OKO-VNL

 -

 -

 Z

 ZK

 -

 -

OKO-CHIR

 -

 -

 Z

ZK 

 

 -

OKO-GYP

 -

 -

 -

 -

 Zk

 -

OKO-GER

 -

 -

 -

 KZ

 -

 -

OKO-PSY

 -

 -

 -

 -

 -

 KZ

OKO-NEU

 -

 -

 -

 -

 KZ

 -

OKO-PCH

 -

 -

 -

 -

 KZ

 -

OKO-ONK

 -

 -

 -

 -

 KZ

 -

OKO-DEV

 -

 -

 -

 -

 -

 Z

OKO-OFT

 -

 -

 -

 -

 -

 Z

OKO-STO

 -

 -

 -

 -

 -

 Z 

OKO-ORL

 -

 -

 -

 -

 -

 Z

OKO-PED

 -

 -

 -

 ZK

 -

 -

Domácí a komunitní péče

 -

 -

 -

 Z

 -

 -

Absolventský seminář

 -

 -

 -

 -

 -

 Z

Odborná praxe I

 Z

 KZ

 -

 -

 -

 -

Volitelné předměty

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Odborná praxe II

 Z

KZ 

KZ 

KZ 

Rehabilitační ošetřovatelství

 -

 Z

 KZ

 -

 -

 -

Tělesná výchova

 Z

 Z

 -

 -

 -

 -

 

 

 
Copyright © 2005 - 2018 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena