| Přihlásit |    

Učební plán DZZ

 Názvy vyučovacích předmětů

 1.

2.

3. 

4. 

5. 

6.  

  zimní letní zimní letní zimní letní        
 Povinné vyučovací předměty

 32

32

32

32

31

28

 Anatomie a fyziologie 4 Z 2 ZK    -    -    -    -
 Patofyziologie a patologie    - 3 ZK    -    -       -     -
 Mikrobiologie a hygiena 2 -ZK    -     -    -     -    -
Tělesná výchova 2 Z 2 Z 2 Z 2 Z 2 Z    -
 Seminář k absolvent. práci     -     -    -    - 1 Z    -
 Vybrané klinické obory    -    2 Z   8 KZ 4 KZ 6 KZ   7 KZ
 První pomoc 1 KZ    -     -    -    -    -
 Veřejného zdravotnictví 1 Z    -    -    -    -    -
 Radiofonie    - 1-KZ    -     -      -     - 
 Multikulturní  ošetřovatelství 1 Z     
 Management a říz. kvality    -       -     -     - 1 KZ     -
 Právo ve zdravotnictví     -     -     -     -    -     2 Z
 Výzkum v ošetřovatelství    1 Z  
 Latinské zákl. med. terminologie 2-KZ    -    -      -     -     -
 Cizí jazyk  2 ZK 3 Z 3 ZK 3 KZ 3 ZK
 Psychologie 1KZ 1 KZ 1 ZK    -    -    -
 Sociologie 1KZ    -    -     -     -   -
 Biochemie   1 Z   
 Farmakologie a toxikologie    3 ZK  
 Biofyzika 1KZ     
 Klinická propedeutika  1KZ    
 Komunikace v neod. péči 1 Z 1 KZ    
 Odborná praxe I   - 7 Z 7 KZ 7 KZ 7 Z 7 ZK
 Odborná praxe II 1 týden Z 3 týdny Z 5 týdnů Z 5 týdnů Z 5 týdnů Z5 týdnůZK
 Ošetřovatelství v klinických oborech  1 ZK 2 ZK 3 KZ 2 ZK
 Etika v ošetřovatelství 1KZ    -     -     -     -     -
 Ošetřovatelství 2 Z 1KZ 2 Z 1KZ    -    -
 Ošetřovatelské postupy 4 KZ    3 KZ 2 KZ  2 ZK     -   -
 Urgentní medicína     -  3 Z 3 ZK 2 KZ 2 ZK 2 ZK
 Odborné soustředění    - 1 týden Z  1 týden Z  1 týden Z    -    -
 Inform. a komunikační technologie 2 KZ 1 Z     - - - -
 Povinně volitelné předměty:       -   - - -
 Pedagogika ve zdravotnictví    1 Z 1 Z
 Relax. tecniky a psychohyg.     2 Z 1 Z
 Absolventská práce      6 Z
 
Copyright © 2005 - 2018 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena