| Přihlásit |    

3. kolo přijímacího řízení do VOŠ

3. kolo přijímacího řízení do Vyšší odborné školy

Příbram dne: 30. 8. 2016

Číslo jednací: 1250 / 2016 / SZJPB

Vyšší odborná škola zdravotnická, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 vyhlašuje na základě §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, dne 30. 8. 2016 3. kolo přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání Vyšší odborné školy: 

                        53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra

                        53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář

3. kolo pro oba obory vzdělání proběhne v budově školy:

  • 25. 10. 2016 od 9 hod.
  • 31. 10. 2016 od 9 hod.  (náhradní termín)
  • Další termíny přijímacího řízení pro oba obory lze dohodnout individuálně

Kritéria přijímacího řízení jsou shodná jako do 1. a 2. kola (viz kritéria pro obě kola přijímacího řízení).

Termín podání přihlášky do 3. kola - do 10. 10. 2016 (prostřednictvím sekretariátu školy) 318 623 231, szs@szs.pb.cz).

Ředitel školy sděluje, že vzhledem k novele Školského zákona uchazeč o studium v oborech vzdělání VOŠ může být přijat, v případě volných míst a splnění kritérií pro přijímací řízení, ke studiu nejpozději do 31. října 2016.

Na přihlášce ke studiu je povinné vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2017 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena