| Přihlásit |    

Přijímací řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram otevře ve školním roce 2018/2019 pro absolventy maturitních oborů:

 · první ročník (jednu až dvě studijní skupiny) oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra (tříletý obor vzdělání, studium denní)

Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají  samostatnou odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci i péči o nemocné ve zdravotnických zařízeních.

 · první ročník (jednu až dvě studijní skupiny) oboru vzdělání 53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář (tříletý obor vzdělání, studium denní)

Absolventi oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář samostatně vykonávají speciální činnosti na specializovaných pracovištích akutní medicíny nebo v systému zdravotnické záchranné služby a v jiných typech zdravotnických služeb.

 · první ročník (jednu až dvě studijní skupiny) oboru vzdělání 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut (tříletý obor vzdělání, studium denní)  pro školní rok 2018/2019.

 Absolventi oboru vzdělání Diplomovaný nutriční terapeut vykonávají samostatnou odbornou činnost v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečují komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti.

1. kolo přijímacího řízení pro všechny obory vzdělání proběhne v budově školy:

  • 19. 6. 2018;  od 9,00 DVS; od 10,00 DZZ; od 11,00 DNT (viz text výše).
  • Náhradní termín přijímacího řízení pro citované obory  - 21.6. 2018 od 10,00 v budově školy.

Termín pro podání přihlášky do 1. kola – do 31. května 2018.

Ředitel školy sděluje, že vzhledem k novele Školského zákona uchazeč o studium v oborech vzdělání VOŠ může být přijat, v případě volných míst a splnění kritérií pro přijímací řízení, ke studiu nejpozději do 31. října.

Na přihlášce ke studiu požadujeme vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

 

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy 

 
Copyright © 2005 - 2018 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena