| Přihlásit |    

Přijímací řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram otevře ve školním roce 2022/2023 pro absolventy maturitních oborů:

 · první ročník (jednu až dvě studijní skupiny) oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra (tříletý obor vzdělání, studium denní)

Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají  samostatnou odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci i péči o nemocné ve zdravotnických zařízeních.

 · první ročník (jednu až dvě studijní skupiny) oboru vzdělání 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra (tříletý obor vzdělání, studium denní)

Absolvent oboru samostatně, na základě vlastního rozhodnutí a v souladu s diagnózou lékaře, poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o děti, přímou ošetřovatelskou péči orientovanou na individuální potřeby a podněty dítěte a rodiny. Uplatní se ve všech zařízeních pečujících o psychosomatické potřeby dítěte. Podílí se na poradenské činnosti a prevenci v péči o dítě.

 · první ročník (jednu až dvě studijní skupiny) oboru vzdělání 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut (tříletý obor vzdělání, studium denní).

 Absolventi oboru vzdělání Diplomovaný nutriční terapeut vykonávají samostatnou odbornou činnost v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečují komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti.

1. kolo přijímacího řízení pro všechny obory vzdělání proběhne v budově školy:

  • 21. 6. 2022;  od 9,00 DVS; od 10,00 DDS; od 11,00 DNT (viz text výše).
  • Náhradní termín přijímacího řízení pro citované obory  - 23. 6. 2022 od 10,00 v budově školy.

Termín pro podání přihlášky do 1. kola – do 31. května 2022.

Ředitel školy sděluje, že vzhledem k novele Školského zákona uchazeč o studium v oborech vzdělání VOŠ může být přijat, v případě volných míst a splnění kritérií pro přijímací řízení, ke studiu nejpozději do 31. října.

Na přihlášce ke studiu požadujeme vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

 

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy 

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena