| Přihlásit |    

Přijímací řízení

 Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2022/2023 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia:

53-41-M/03 Praktická sestra (50 žáků)

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 20 žáků)

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 20 žáků)

 !!! Přihlášky ke studiu přijímá škola do 1. března 2022!!!

Obory denního studia jsou čtyřleté.

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Obor vzdělání Nutriční asistent  53-41-M/02 se bude v časem budoucím otevírat každý druhý rok, tzn. od šk. roku 2023/24

Ředitel školy sděluje, že se ve dnech 12. a 13. 4. 2022 budou konat jednotné přijímací zkoušky 

Náhradní termín 10. a 11. 5. 2022

 Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Jednotné zkušební schéma přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení (klikněte na tento odkaz) 

 

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena