| Přihlásit |    

Přijímací řízení

 Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2020/2021 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia:

53-41-M/03 Praktická sestra

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

53-41-M/02 Nutriční asistent

 !!! Přihlášky ke studiu přijímá škola do 2. března 2020!!!

Obory denního studia jsou čtyřleté.

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/02 Nutriční asistent budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

 Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Všichni uchazeči konají jednotné zkoušky přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání stanovené MŠMT.

Kritéria přijímacího řízení (klikněte na tento odkaz) 

1.termín konání jednotných testů je 14. dubna 2020

  • 8:30 – začátek administrace zkoušky z matematiky (70 min.)
  • 10:50 – začátek administrace zkoušky z českého jazyka a literatury (60 min.)

2.termín konání jednotných testů je 15. dubna 2020

  • 8:30 – začátek administrace zkoušky z matematiky (70 min.)
  • 10:50 – začátek administrace zkoušky z českého jazyka a literatury (60 min.)

Náhradní termín

1. termín - 13. května 2020

2. termín - 14. května 2020

 

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2020 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena