Suplování:   Středa 22.5.2019

Místnosti mimo provoz

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

10

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

11

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

12

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Břendová Marie

6.hod

navíc

OKG

2DZZ

(15)

 
 

7.hod

navíc

OGP

2DVS

(15)

 

Bürgerová Olga

3.hod

přesun <<

SOM

1.NA

(9)

z 7.hod

 

5.hod

změna

SOM

1.ZL

(2)

 
 

7.hod

přesun >>

SOM

1.NA

 

na 3.hod

Karasová Eva

2.hod

přesun <<

PSK

2ZAA

(7)

z 3.hod

 

3.hod

navíc

PSK

2ZAA

(7)

 
 

3.hod

přesun >>

PSK

2ZAA

 

na 2.hod

 

4.hod

přesun <<

NEJ

1.ZL

(13)

z 23.5. 2.hod

 

7.hod

odpadá

PSK

2MSR

 

zrušeno

Klímová Edita

1.hod

přesun <<

FYZ

1PSB

(1)

z 23.5. 1.hod

 

3.hod

přesun <<

FYZ

1PSA

(1)

z 23.5. 6.hod

Kolková Ilona

3.hod

přesun <<

LEM

1.MZ

(int1)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

LEM

1.MZ

 

na 3.hod

 

6.hod

přesun >>

TEV

1PSA

 

na 23.5. 4.hod

 

7.hod

přesun >>

TEV

2ZAB

 

na 20.5. 2.hod

mentor3

-1.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

0.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

1.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

mentor5

4.hod

odpadá

ODP1

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

ODP1

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

ODP1

2DZZ (celá)

 

zrušeno

Milcová Jarmila

5.hod

navíc

ZPA

2ZAA

(9)

 

Pokorná Ivana

3.hod

navíc

PRP

2.ZL

(17)

 
 

4.hod

přesun <<

OSE

1PSA

(3)

z 21.5. 4.hod

 

5.hod

přesun <<

KLP

2ZAB

(17)

z 23.5. 3.hod

 

6.hod

přesun >>

OSE

2ZAA (2sk)

 

na 23.5. 4.hod

 

7.hod

přesun >>

OSE

2ZAA (2sk)

 

na 23.5. 6.hod

 

8.hod

přesun >>

OSE

2ZAA (2sk)

 

na 23.5. 5.hod

Polívková Marie

3.hod

navíc

RER

2MSR

(cv)

 
 

4.hod

navíc

RER

2MSR

(cv)

 

Severová Věra

4.hod

změna

PSK

2ZAB

(9)

 
 

5.hod

přesun <<

SOM

1PSA

(P)

z 21.5. 6.hod

 

5.hod

navíc

SOM

1PSB

(P)

 
 

6.hod

navíc

PSK

3.ZA

(17)

 
 

7.hod

navíc

PSK

3.ZA

(17)

 

Soukupová Bohdana

1.hod

přesun <<

DEJ

2ZAA

(3)

z 23.5. 4.hod

 

2.hod

přesun >>

OBN

2ZAA

 

na 21.5. 5.hod

 

4.hod

přesun <<

SVZ

1PSB

(7)

z 7.hod

 

5.hod

přesun >>

OBN

2ZAB

 

na 21.5. 4.hod

 

7.hod

přesun >>

SVZ

1PSB

 

na 4.hod

Šedivá Alena

-1.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

0.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

1.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

Šlapáková Martina

6.hod

přesun >>

OSE

2ZAA (1sk)

 

na 23.5. 4.hod

 

7.hod

přesun >>

OSE

2ZAA (1sk)

 

na 23.5. 6.hod

 

8.hod

přesun >>

OSE

2ZAA (1sk)

 

na 23.5. 5.hod

Vavřík Jiří

1.hod

navíc

VKC

2DZZ

(8)

 
 

2.hod

navíc

OCO

2DVS

(8)

 
 

3.hod

navíc

VKC

2DZZ

(8)

 
 

4.hod

navíc

OCO

2DVS

(8)

 
 

5.hod

navíc

VKC

2DZZ

(8)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1PSA

3.hod

FYZ

 

(1)

přesun <<

Klímová Edita

z 23.5. (Čt) 6.hod

 

3.hod

BIO

   

odpadá

 

(Ha)

 

4.hod

OSE

 

(3)

přesun <<

Pokorná Ivana

z 21.5. (Út) 4.hod

 

4.hod

BIO

   

odpadá

 

(Ha)

 

5.hod

SOM

 

(P)

přesun <<

Severová Věra

z 21.5. (Út) 6.hod

 

5.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

6.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 4.hod

 

7.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ha)

 

8.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ha)

1PSB

1.hod

FYZ

 

(1)

přesun <<

Klímová Edita

z 23.5. (Čt) 1.hod

 

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(Bk)

 

4.hod

SVZ

 

(7)

přesun <<

Soukupová Bohdana

z 7.hod

 

4.hod

IKT

   

odpadá

 

(Ch)

 

5.hod

SOM

 

(P)

navíc

Severová Věra

 
 

5.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ča)

 

6.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ha)

 

7.hod

SVZ

   

přesun >>

 

na 4.hod

1.ZL

1.hod

BIE

   

odpadá

 

(Ha)

 

2.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ch)

 

3.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

4.hod

NEJ

 

(13)

přesun <<

Karasová Eva

z 23.5. (Čt) 2.hod

 

4.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

5.hod

SOM

 

(2)

změna

Bürgerová Olga

 

1.NA

3.hod

SOM

 

(9)

přesun <<

Bürgerová Olga

z 7.hod

 

3.hod

BIE

spoj

 

odpadá

 

(Sn)

 

6.hod

MAT

spoj

 

odpadá

 

(Bk)

 

7.hod

SOM

   

přesun >>

 

na 3.hod

1.MZ

3.hod

LEM

 

(int1)

přesun <<

Kolková Ilona

z 5.hod

 

3.hod

BIE

spoj

 

odpadá

 

(Sn)

 

5.hod

LEM

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

6.hod

MAT

spoj

 

odpadá

 

(Bk)

 

7.hod

NPS

   

odpadá

 

(Hl)

2ZAA

1.hod

DEJ

 

(3)

přesun <<

Soukupová Bohdana

z 23.5. (Čt) 4.hod

 

2.hod

PSK

 

(7)

přesun <<

Karasová Eva

z 3.hod

 

2.hod

OBN

   

přesun >>

 

na 21.5. (Út) 5.hod

 

3.hod

PSK

 

(7)

navíc

Karasová Eva

 
 

3.hod

PSK

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

5.hod

ZPA

 

(9)

navíc

Milcová Jarmila

 
 

5.hod

IKT

   

odpadá

 

(Ch)

 

6.hod

OSE

2sk

 

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 4.hod

 

6.hod

OSE

1sk

 

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 4.hod

 

7.hod

OSE

2sk

 

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 6.hod

 

7.hod

OSE

1sk

 

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 6.hod

 

8.hod

OSE

2sk

 

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 5.hod

 

8.hod

OSE

1sk

 

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 5.hod

2ZAB

4.hod

PSK

 

(9)

změna

Severová Věra

 
 

5.hod

KLP

 

(17)

přesun <<

Pokorná Ivana

z 23.5. (Čt) 3.hod

 

5.hod

OBN

   

přesun >>

 

na 21.5. (Út) 4.hod

 

7.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 20.5. (Po) 2.hod

2.ZL

1.hod

CHE

   

odpadá

 

(Sn)

 

2.hod

CHE

   

odpadá

 

(Sn)

 

3.hod

PRP

 

(17)

navíc

Pokorná Ivana

 
 

3.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ch)

 

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ča)

 

7.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ča)

2DVS

-1.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

0.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

1.hod

OCO

 

(8)

navíc

Vavřík Jiří

 
 

1.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

2.hod

OCO

 

(8)

navíc

Vavřík Jiří

 
 

2.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

3.hod

OCO

 

(8)

navíc

Vavřík Jiří

 
 

3.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

4.hod

OCO

 

(8)

navíc

Vavřík Jiří

 
 

4.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

5.hod

OCO

 

(8)

navíc

Vavřík Jiří

 
 

5.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

6.hod

OGP

 

(15)

navíc

Břendová Marie

 
 

6.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

7.hod

OGP

 

(15)

navíc

Břendová Marie

 

2DZZ

-1.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

0.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

1.hod

VKC

 

(8)

navíc

Vavřík Jiří

 
 

1.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

2.hod

VKC

 

(8)

navíc

Vavřík Jiří

 
 

2.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

3.hod

VKC

 

(8)

navíc

Vavřík Jiří

 
 

3.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

4.hod

VKC

 

(8)

navíc

Vavřík Jiří

 
 

4.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Me5)

 

5.hod

VKC

 

(8)

navíc

Vavřík Jiří

 
 

5.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Me5)

 

6.hod

OKG

 

(15)

navíc

Břendová Marie

 
 

6.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Me5)

 

7.hod

OKG

 

(15)

navíc

Břendová Marie

 

2MSR

3.hod

RER

 

(cv)

navíc

Polívková Marie

 
 

3.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

 

4.hod

RER

 

(cv)

navíc

Polívková Marie

 
 

4.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

 

5.hod

SOM

   

odpadá

 

(Sn)

 

6.hod

SOM

   

odpadá

 

(Sn)

 

7.hod

PSK

   

odpadá

 

(Ks)

3.ZA

5.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Bž)

 

6.hod

PSK

 

(17)

navíc

Severová Věra

 
 

6.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Bž)

 

7.hod

PSK

 

(17)

navíc

Severová Věra

 

 

Zpracováno v systému Bakaláři