Suplování:   Pátek 28.6.2019

Změny v rozvrzích učitelů:

Čápová Václava

1.hod

navíc

TH

1PSB

(7)

 
 

2.hod

navíc

TH

1PSB

(7)

 

Arletová Jana

1.hod

odpadá

ANJ

1PSB

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

ANJ

1PSB

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

ANJ

2.ZL

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

ANJ

2MSR

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

CJL

2ZAB

 

zrušeno

Blažková Hana

2.hod

odpadá

MAT

1.MZ (spoj)+

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

CJL

1.ZL

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

CJL

1PSA

 

zrušeno

Bürgerová Olga

4.hod

odpadá

SOM

1.ZL

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

SOM

1.ZL

 

zrušeno

Hamzová Jiřina

1.hod

navíc

TH

1.ZL

(2)

 
 

2.hod

navíc

TH

1.ZL

(2)

 

Hlinecká Jana

1.hod

navíc

TH

3MSR

(12)

 
 

2.hod

navíc

TH

3MSR

(12)

 
 

3.hod

odpadá

VYM

3MSR

 

zrušeno

Chvál Jan

1.hod

odpadá

MAT

3.ZL

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

MAT

2.ZL

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

IKT

1.MZ (spoj)+

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

IKT

2.ZL

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

IKT

1PSA

 

zrušeno

Chrastinová Blanka

1.hod

odpadá

TEV

2ZAA

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

TEV

1.ZL

 

zrušeno

Klímová Edita

1.hod

navíc

TH

2.ZL

(1)

 
 

1.hod

odpadá

MAT

1PSA

 

zrušeno

 

2.hod

navíc

TH

2.ZL

(1)

 
 

2.hod

odpadá

MAT

2ZAA

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

FYZ

1PSA

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

FYZ

3.ZL

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

FYZ

1.MZ (spoj)+

 

zrušeno

Kolková Ilona

1.hod

navíc

TH

2MSR

(15)

 
 

1.hod

odpadá

MAS

2MSR (1sk)

 

zrušeno

 

2.hod

navíc

TH

2MSR

(15)

 
 

2.hod

odpadá

MAS

2MSR (1sk)

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

MAS

2MSR (1sk)

 

zrušeno

Machuta Zbyněk

1.hod

odpadá

ZEH

1.ZL

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

VYZ

1.ZL

 

zrušeno

Oktábcová Jana

3.hod

odpadá

PRP

2ZAB (prp2)+

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

PRP

2ZAB (prp2)+

 

zrušeno

Pokorná Ivana

1.hod

odpadá

PRP

2.ZL

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

KLP

3.ZL

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

PRP

2ZAA (prp1)

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

PRP

2ZAA (prp1)

 

zrušeno

Pokorný Stanislav

1.hod

navíc

TH

1PSA

(19)

 
 

2.hod

navíc

TH

1PSA

(19)

 
 

2.hod

odpadá

ANJ

2ZAB

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

ANJ

3.ZL

 

zrušeno

Polívková Marie

1.hod

navíc

TH

1.NA

(9)

 
 

1.hod

odpadá

TEV

3MSR

 

zrušeno

 

2.hod

navíc

TH

1.NA

(9)

 

Sentenská Hana

1.hod

navíc

TH

3.ZL

(8)

 
 

1.hod

odpadá

BIE

1.MZ (spoj)+

 

zrušeno

 

2.hod

navíc

TH

3.ZL

(8)

 
 

3.hod

odpadá

CHE

3.ZL

 

zrušeno

Soukupová Bohdana

4.hod

odpadá

SVZ

1.MZ (spoj)+

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

SVZ

3MSR

 

zrušeno

Soukupová Jaroslava

3.hod

odpadá

PRP

2ZAB (prp3)

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

PRP

2ZAB (prp3)

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

OSE

1PSB (1sk)

 

zrušeno

Šíblová Helena

1.hod

odpadá

MAS

2MSR (2sk)

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

MAS

2MSR (2sk)

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

MAS

2MSR (2sk)

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

RER

3MSR

 

zrušeno

Šlapáková Martina

1.hod

navíc

TH

2ZAA

(18)

 
 

2.hod

navíc

TH

2ZAA

(18)

 

Vacek Jiří

1.hod

navíc

TH

2ZAB

(P)

 
 

2.hod

navíc

TH

2ZAB

(P)

 

Velfl Luboš

2.hod

odpadá

MAT

3MSR

 

zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

1PSA

1.hod

TH

 

(19)

navíc

Pokorný Stanislav

 
 

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(Kl)

 

2.hod

TH

 

(19)

navíc

Pokorný Stanislav

 
 

2.hod

SOM

   

odpadá

 

(Se)

 

3.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Kl)

 

4.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

5.hod

IKT

   

odpadá

 

(Ch)

1PSB

1.hod

TH

 

(7)

navíc

Čápová Václava

 
 

1.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

 

2.hod

TH

 

(7)

navíc

Čápová Václava

 
 

2.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

 

3.hod

OSE

   

odpadá

 

(Ml)

 

4.hod

SOM

   

odpadá

 

(Se)

 

5.hod

OSE

1sk

 

odpadá

 

(Sk)

 

5.hod

OSE

2sk

 

odpadá

 

(Ml)

1.ZL

1.hod

TH

 

(2)

navíc

Hamzová Jiřina

 
 

1.hod

ZEH

   

odpadá

 

(Mc)

 

2.hod

TH

 

(2)

navíc

Hamzová Jiřina

 
 

2.hod

TEV

   

odpadá

 

(Cr)

 

3.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

4.hod

SOM

   

odpadá

 

(Bg)

 

5.hod

SOM

   

odpadá

 

(Bg)

 

6.hod

VYZ

   

odpadá

 

(Mc)

1.NA

1.hod

TH

 

(9)

navíc

Polívková Marie

 
 

1.hod

BIE

spoj

 

odpadá

 

(Sn)

 

2.hod

TH

 

(9)

navíc

Polívková Marie

 
 

2.hod

MAT

spoj

 

odpadá

 

(Bk)

 

3.hod

IKT

spoj

 

odpadá

 

(Ch)

 

4.hod

SVZ

spoj

 

odpadá

 

(So)

 

5.hod

FYZ

spoj

 

odpadá

 

(Kl)

1.MZ

1.hod

TH

 

(9)

navíc

Polívková Marie

 
 

1.hod

BIE

spoj

 

odpadá

 

(Sn)

 

2.hod

TH

 

(9)

navíc

Polívková Marie

 
 

2.hod

MAT

spoj

 

odpadá

 

(Bk)

 

3.hod

IKT

spoj

 

odpadá

 

(Ch)

 

4.hod

SVZ

spoj

 

odpadá

 

(So)

 

5.hod

FYZ

spoj

 

odpadá

 

(Kl)

2ZAA

1.hod

TH

 

(18)

navíc

Šlapáková Martina

 
 

1.hod

TEV

   

odpadá

 

(Cr)

 

2.hod

TH

 

(18)

navíc

Šlapáková Martina

 
 

2.hod

MAT

   

odpadá

 

(Kl)

 

3.hod

PRP

prp2

 

odpadá

 

(Ok)

 

3.hod

PRP

prp1

 

odpadá

 

(Pk)

 

4.hod

PRP

prp2

 

odpadá

 

(Ok)

 

4.hod

PRP

prp1

 

odpadá

 

(Pk)

2ZAB

1.hod

TH

 

(P)

navíc

Vacek Jiří

 
 

2.hod

TH

 

(P)

navíc

Vacek Jiří

 
 

2.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Po)

 

3.hod

PRP

prp2

 

odpadá

 

(Ok)

 

3.hod

PRP

prp3

 

odpadá

 

(Sk)

 

4.hod

PRP

prp2

 

odpadá

 

(Ok)

 

4.hod

PRP

prp3

 

odpadá

 

(Sk)

 

5.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ar)

2.ZL

1.hod

TH

 

(1)

navíc

Klímová Edita

 
 

1.hod

PRP

   

odpadá

 

(Pk)

 

2.hod

TH

 

(1)

navíc

Klímová Edita

 
 

2.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ch)

 

3.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

 

4.hod

IKT

   

odpadá

 

(Ch)

2MSR

1.hod

TH

 

(15)

navíc

Kolková Ilona

 
 

1.hod

MAS

2sk

 

odpadá

 

(Šb)

 

1.hod

MAS

1sk

 

odpadá

 

(Kk)

 

2.hod

TH

 

(15)

navíc

Kolková Ilona

 
 

2.hod

MAS

2sk

 

odpadá

 

(Šb)

 

2.hod

MAS

1sk

 

odpadá

 

(Kk)

 

3.hod

MAS

2sk

 

odpadá

 

(Šb)

 

3.hod

MAS

1sk

 

odpadá

 

(Kk)

 

4.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

3.ZL

1.hod

TH

 

(8)

navíc

Sentenská Hana

 
 

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ch)

 

2.hod

TH

 

(8)

navíc

Sentenská Hana

 
 

2.hod

KLP

   

odpadá

 

(Pk)

 

3.hod

CHE

   

odpadá

 

(Sn)

 

4.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Kl)

 

5.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Po)

3MSR

1.hod

TH

 

(12)

navíc

Hlinecká Jana

 
 

1.hod

TEV

   

odpadá

 

(Pl)

 

2.hod

TH

 

(12)

navíc

Hlinecká Jana

 
 

2.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ve)

 

3.hod

VYM

   

odpadá

 

(Hl)

 

4.hod

RER

   

odpadá

 

(Šb)

 

5.hod

SVZ

   

odpadá

 

(So)

 

Zpracováno v systému Bakaláři