4. ZA, 4. ZL, 4. MSR - 9, 55 hod. setkání s hlavní sestrou ON Příbram -
POSLUCHÁRNA

Suplování:   Čtvrtek 21.11.2019

Změny v rozvrzích učitelů:

Arletová Jana

1.hod

výměna >>

ANJ

2PSB

 

na 22.11. 3.hod

 

7.hod

přesun <<

ANJ

3.ZL

(3)

z 22.11. 3.hod

Blážová Hana

1.hod

navíc

ANJ

1DVS

(13)

 
 

1.hod

přesun <<

ANJ

1DDS

(13)

z 5.hod

 

2.hod

navíc

ANJ

1DVS

(13)

 
 

2.hod

přesun <<

ANJ

1DDS

(13)

z 6.hod

 

5.hod

přesun >>

ANJ

1DDS

 

na 1.hod

 

6.hod

přesun >>

ANJ

1DDS

 

na 2.hod

Břendová Marie

5.hod

navíc

OSP

1DDS

(18)

 
 

6.hod

navíc

OSP

1DDS

(18)

 

Hamzová Jiřina

5.hod

změna

CHE

2.ZL

(3)

 
 

6.hod

změna

CHE

1PSA (spoj)+

(P)

 

Chvál Jan

1.hod

změna

MAT

1.ZL

(14)

 

Chrastinová Blanka

2.hod

přesun >>

TEV

1PSA

 

na 20.11. 3.hod

Karasová Eva

0.hod

navíc

NEJ

1DDS

(15)

 

Machuta Zbyněk

3.hod

změna

MEH

2PSA

(17)

 

Maršálková Dagmar

5.hod

změna

OSE

1PSB

(13)

 

Oktábcová Jana

6.hod

spojeno (Pk)

PRP

2PSB (ose3)

(19)

 
 

7.hod

spojeno (Pk)

PRP

2PSB (ose3)

(19)

 

Sentenská Hana

1.hod

přesun <<

POC

2.NA

(2)

z 22.11. 1.hod

 

5.hod

změna

CHE

3.ZL

(2)

 
 

6.hod

změna

CHE

3.ZL

(2)

 
 

7.hod

odpadá

CHE

4.ZL

 

zrušeno

Severová Věra

1.hod

změna

ZDP

3DVS

(10)

 
 

2.hod

změna

ZDP

3DVS

(18)

 
 

3.hod

přesun <<

POO

1DVS

(10)

z 20.11. 1.hod

Šlapáková Martina

1.hod

výměna <<

KLP

2PSB

(19)

z 22.11. 3.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.NA

6.hod

CHE

spoj

(P)

změna

Hamzová Jiřina

 

1.ZL

1.hod

MAT

 

(14)

změna

Chvál Jan

 
 

5.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

1DDS

0.hod

NEJ

 

(15)

navíc

Karasová Eva

 
 

1.hod

ANJ

 

(13)

přesun <<

Blážová Hana

z 5.hod

 

1.hod

PPM

   

odpadá

 

(Pk)

 

2.hod

ANJ

 

(13)

přesun <<

Blážová Hana

z 6.hod

 

2.hod

PPM

   

odpadá

 

(Pk)

 

5.hod

OSP

 

(18)

navíc

Břendová Marie

 
 

5.hod

ANJ

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

6.hod

OSP

 

(18)

navíc

Břendová Marie

 
 

6.hod

ANJ

   

přesun >>

 

na 2.hod

1DVS

0.hod

NEJ

 

(15)

navíc

Karasová Eva

 
 

1.hod

ANJ

 

(13)

navíc

Blážová Hana

 
 

2.hod

ANJ

 

(13)

navíc

Blážová Hana

 
 

3.hod

POO

 

(10)

přesun <<

Severová Věra

z 20.11. (St) 1.hod

1PSA

2.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 20.11. (St) 3.hod

 

3.hod

OSE

2sk

 

odpadá

 

(Ml)

 

3.hod

OSE

1sk

 

odpadá

 

(Pk)

 

4.hod

OSE

2sk

 

odpadá

 

(Ml)

 

4.hod

OSE

1sk

 

odpadá

 

(Pk)

 

5.hod

OSE

2sk

 

odpadá

 

(Ml)

 

5.hod

OSE

1sk

 

odpadá

 

(Pk)

 

6.hod

CHE

spoj

(P)

změna

Hamzová Jiřina

 

1PSB

5.hod

OSE

 

(13)

změna

Maršálková Dagmar

 

2PSA

2.hod

PAT

   

odpadá

 

(Ml)

 

3.hod

MEH

 

(17)

změna

Machuta Zbyněk

 

2PSB

1.hod

KLP

 

(19)

výměna <<

Šlapáková Martina

z 22.11. (Pá) 3.hod

 

1.hod

ANJ

   

výměna >>

 

na 22.11. (Pá) 3.hod

 

6.hod

PRP

ose3

(19)

spojí

Oktábcová Jana

(Pk)

 

7.hod

PRP

ose3

(19)

spojí

Oktábcová Jana

(Pk)

2.ZL

5.hod

CHE

 

(3)

změna

Hamzová Jiřina

 

2.NA

1.hod

POC

 

(2)

přesun <<

Sentenská Hana

z 22.11. (Pá) 1.hod

3.ZL

5.hod

CHE

 

(2)

změna

Sentenská Hana

 
 

6.hod

CHE

 

(2)

změna

Sentenská Hana

 
 

7.hod

ANJ

 

(3)

přesun <<

Arletová Jana

z 22.11. (Pá) 3.hod

3DVS

1.hod

ZDP

 

(10)

změna

Severová Věra

 
 

2.hod

ZDP

 

(18)

změna

Severová Věra

 

4.ZL

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

7.hod

CHE

   

odpadá

 

(Sn)

 

Zpracováno v systému Bakaláři