Suplování:   Pondělí 25.6.2018

datum výpisu: 22.6.2018

Nepřítomné třídy

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1ZAB

   

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

     

1DVS

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

       

1DZZ

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

       

2DVS

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

         

2DZZ

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

ZKO

         

2MSR

   

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

       

Změny v rozvrzích tříd:

1ZAA

1.hod

SOM

 

(9)

přesun <<

Severová Věra

z 3.hod

 

1.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Bž)

 

2.hod

SOM

 

(9)

přesun <<

Severová Věra

z 4.hod

 

2.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Bž)

 

3.hod

MAT

 

(9)

přesun <<

Klímová Edita

z 5.hod

 

3.hod

SOM

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

4.hod

FYZ

 

(9)

přesun <<

Klímová Edita

z 6.hod

 

4.hod

SOM

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

5.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

6.hod

FYZ

   

přesun >>

 

na 4.hod

1ZAB

1.- 8. hod Akce třídy

1.ZL

1.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

2.hod

SOM

   

odpadá

 

(Sn)

 

4.hod

TEV

 

(cv)

přesun <<

Kolková Ilona

z 1.hod

 

4.hod

DEJ

   

odpadá

 

(So)

 

5.hod

SOM

 

(9)

navíc

Sentenská Hana

 
 

5.hod

DEJ

   

odpadá

 

(So)

1DVS

-1.- 7. hod Zkouškové období

1DZZ

-1.- 7. hod Zkouškové období

2.ZA

1.hod

OBN

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

OBN

 

(7)

přesun <<

Machuta Zbyněk

z 1.hod

 

2.hod

DEJ

   

odpadá

 

(So)

2.ZL

1.hod

FYZ

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

FYZ

 

(1)

přesun <<

Klímová Edita

z 1.hod

 

3.hod

CJL

 

(7)

přesun <<

Blažková Hana

z 27.6. (St) 1.hod

 

3.hod

DEJ

   

odpadá

 

(So)

2DVS

-1.- 6. hod Zkouškové období

2DZZ

-1.- 6. hod Zkouškové období

2MSR

1.- 7. hod Akce třídy

3.ZL

2.hod

SEC

sec

(2)

přesun <<

Sentenská Hana

z 5.hod

 

2.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Kl)

 

5.hod

FYZ

 

(2)

navíc

Klímová Edita

 
 

5.hod

SEC

sec

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři