Suplování:   Středa 11.12.2019

Místnosti mimo provoz

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

tv2

   

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Arletová Jana

5.hod

změna

ANJ

4MSR

(15)

 

Blažková Hana

2.hod

odpadá

CJL

2.MZ (spoj)+

 

zrušeno

 

3.hod

navíc

CJL

4.ZL

(7)

 
 

3.hod

odpadá

CJL

2.MZ (spoj)+

 

zrušeno

Blážová Hana

6.hod

navíc

ANJ

1DVS

(13)

 

Břendová Marie

3.hod

navíc

ZAO

2.NA

(mim)

 
 

4.hod

změna

ZAO

2.NA

(mim)

 

Bürgerová Olga

2.hod

navíc

SOM

1PSB

(12)

 
 

2.hod

výměna >>

ANF

1DVS (spoj)+

 

na 7.hod

 

3.hod

výměna <<

OPS

3DZZ (celá)

(int4)

z 5.hod

 

3.hod

výměna >>

ANF

1DVS (spoj)+

 

na 8.hod

 

5.hod

navíc

SOM

1PSB

(18)

 
 

5.hod

výměna >>

OPS

3DZZ (celá)

 

na 3.hod

 

6.hod

přesun <<

VPS

3DZZ (celá)

(3)

z 7.hod

 

7.hod

výměna <<

ANF

1DVS (spoj)+

(19)

z 2.hod

 

7.hod

přesun >>

VPS

3DZZ (celá)

 

na 6.hod

 

8.hod

výměna <<

ANF

1DVS (spoj)+

(9)

z 3.hod

Hamzová Jiřina

8.hod

přesun >>

CHE

1PSB

 

na 12.12. 4.hod

Hauptmanová Jaroslava

2.hod

přesun <<

FYZ

3.ZL

(1)

z 4.hod

 

4.hod

přesun <<

FYZ

1PSB

(P)

z 12.12. 6.hod

 

4.hod

přesun >>

FYZ

3.ZL

 

na 2.hod

Hlinecká Jana

3.hod

navíc

VYM

4MSR (2sk)

   

Chrastinová Blanka

5.hod

změna

TEV

2PSB

(cv)

 
 

6.hod

změna

TEV

2.ZL

(cv)

 

Kalátová Dagmar

2.hod

odpadá

OIO

3DVS

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

OIO

3DVS

 

zrušeno

Machuta Zbyněk

2.hod

výměna <<

MEH

1DVS (spoj)+

(19)

z 7.hod

 

3.hod

výměna <<

MEH

1DVS (spoj)+

(9)

z 8.hod

 

4.hod

přesun >>

BIE

1PSB

 

na 13.12. 1.hod

 

7.hod

výměna >>

MEH

1DVS (spoj)+

 

na 2.hod

 

8.hod

výměna >>

MEH

1DVS (spoj)+

 

na 3.hod

Maršálková Dagmar

5.hod

přesun >>

OSE

1PSB

 

na 12.12. 7.hod

Míka Milan

3.hod

výměna <<

ANJ

1PSA

(13)

z 9.12. 4.hod

Pokorná Ivana

7.hod

výměna >>

PRP

2.NA

 

na 13.12. 2.hod

Polívková Marie

1.hod

přesun <<

TEV

1PSB

(cv)

z 7.hod

 

2.hod

přesun <<

TEV

2.MZ (spoj)+

(cv)

z 8.hod

 

6.hod

odpadá

TEV

4MSR

 

zrušeno

 

7.hod

přesun >>

TEV

1PSB

 

na 1.hod

 

8.hod

přesun >>

TEV

2.MZ (spoj)+

 

na 2.hod

Sentenská Hana

3.hod

přesun >>

CHE

4.ZL

 

na 12.12. 7.hod

 

4.hod

přesun <<

CHE

3.ZL

(1)

z 9.12. 7.hod

 

7.hod

výměna <<

CHE

2.NA

(3)

z 13.12. 2.hod

Severová Věra

3.hod

výměna >>

SOM

1PSA

 

na 9.12. 4.hod

Soukupová Bohdana

1.hod

přesun >>

SVZ

1PSB

 

na 6.hod

 

2.hod

přesun >>

SVZ

1PSB

 

na 12.12. 6.hod

 

5.hod

změna

DEJ

2.ZL

(P)

 
 

6.hod

přesun <<

SVZ

1PSB

(7)

z 1.hod

Soukupová Jaroslava

2.hod

změna

OSE

4.ZA

(10)

 
 

3.hod

přesun <<

PRP

2.MZ

(19)

z 12.12. 8.hod

Šedivá Alena

3.hod

výměna >>

VKO

3DZZ (celá)

 

na 5.hod

 

5.hod

výměna <<

VKO

3DZZ (celá)

(int4)

z 3.hod

Velfl Luboš

5.hod

přesun <<

MAT

4.ZL

(9)

z 13.12. 2.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.NA

7.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Mt)

 

8.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Mt)

1DDS

2.hod

MEH

spoj

(19)

výměna <<

Machuta Zbyněk

z 7.hod

 

2.hod

ANF

spoj

 

výměna >>

 

na 7.hod

 

3.hod

MEH

spoj

(9)

výměna <<

Machuta Zbyněk

z 8.hod

 

3.hod

ANF

spoj

 

výměna >>

 

na 8.hod

 

7.hod

ANF

spoj

(19)

výměna <<

Bürgerová Olga

z 2.hod

 

7.hod

MEH

spoj

 

výměna >>

 

na 2.hod

 

8.hod

ANF

spoj

(9)

výměna <<

Bürgerová Olga

z 3.hod

 

8.hod

MEH

spoj

 

výměna >>

 

na 3.hod

1DVS

2.hod

MEH

spoj

(19)

výměna <<

Machuta Zbyněk

z 7.hod

 

2.hod

ANF

spoj

 

výměna >>

 

na 7.hod

 

3.hod

MEH

spoj

(9)

výměna <<

Machuta Zbyněk

z 8.hod

 

3.hod

ANF

spoj

 

výměna >>

 

na 8.hod

 

6.hod

ANJ

 

(13)

navíc

Blážová Hana

 
 

7.hod

ANF

spoj

(19)

výměna <<

Bürgerová Olga

z 2.hod

 

7.hod

MEH

spoj

 

výměna >>

 

na 2.hod

 

8.hod

ANF

spoj

(9)

výměna <<

Bürgerová Olga

z 3.hod

 

8.hod

MEH

spoj

 

výměna >>

 

na 3.hod

1PSA

3.hod

ANJ

 

(13)

výměna <<

Míka Milan

z 9.12. (Po) 4.hod

 

3.hod

SOM

   

výměna >>

 

na 9.12. (Po) 4.hod

 

7.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Mt)

 

8.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Mt)

1PSB

1.hod

TEV

 

(cv)

přesun <<

Polívková Marie

z 7.hod

 

1.hod

SVZ

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

2.hod

SOM

 

(12)

navíc

Bürgerová Olga

 
 

2.hod

SVZ

   

přesun >>

 

na 12.12. (Čt) 6.hod

 

4.hod

FYZ

 

(P)

přesun <<

Hauptmanová Jaroslava

z 12.12. (Čt) 6.hod

 

4.hod

BIE

   

přesun >>

 

na 13.12. (Pá) 1.hod

 

5.hod

SOM

 

(18)

navíc

Bürgerová Olga

 
 

5.hod

OSE

   

přesun >>

 

na 12.12. (Čt) 7.hod

 

6.hod

SVZ

 

(7)

přesun <<

Soukupová Bohdana

z 1.hod

 

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Mt)

 

7.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

8.hod

CHE

   

přesun >>

 

na 12.12. (Čt) 4.hod

2PSB

5.hod

TEV

 

(cv)

změna

Chrastinová Blanka

 

2.ZL

5.hod

DEJ

 

(P)

změna

Soukupová Bohdana

 
 

6.hod

TEV

 

(cv)

změna

Chrastinová Blanka

 
 

7.hod

PSL

   

odpadá

 

(Ks)

2.NA

2.hod

TEV

spoj

(cv)

přesun <<

Polívková Marie

z 8.hod

 

2.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Bk)

 

3.hod

ZAO

 

(mim)

navíc

Břendová Marie

 
 

3.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Bk)

 

4.hod

ZAO

 

(mim)

změna

Břendová Marie

 
 

7.hod

CHE

 

(3)

výměna <<

Sentenská Hana

z 13.12. (Pá) 2.hod

 

7.hod

PRP

   

výměna >>

 

na 13.12. (Pá) 2.hod

 

8.hod

TEV

spoj

 

přesun >>

 

na 2.hod

2.MZ

2.hod

TEV

spoj

(cv)

přesun <<

Polívková Marie

z 8.hod

 

2.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Bk)

 

3.hod

PRP

 

(19)

přesun <<

Soukupová Jaroslava

z 12.12. (Čt) 8.hod

 

3.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Bk)

 

8.hod

TEV

spoj

 

přesun >>

 

na 2.hod

3.ZL

2.hod

FYZ

 

(1)

přesun <<

Hauptmanová Jaroslava

z 4.hod

 

2.hod

PSL

   

odpadá

 

(Ks)

 

4.hod

CHE

 

(1)

přesun <<

Sentenská Hana

z 9.12. (Po) 7.hod

 

4.hod

FYZ

   

přesun >>

 

na 2.hod

3DVS

1.hod

MRK

   

odpadá

 

(Ks)

 

2.hod

OIO

   

odpadá

 

(Ka)

 

3.hod

OIO

   

odpadá

 

(Ka)

3DZZ

3.hod

OPS

celá

(int4)

výměna <<

Bürgerová Olga

z 5.hod

 

3.hod

VKO

celá

 

výměna >>

 

na 5.hod

 

5.hod

VKO

celá

(int4)

výměna <<

Šedivá Alena

z 3.hod

 

5.hod

OPS

celá

 

výměna >>

 

na 3.hod

 

6.hod

VPS

celá

(3)

přesun <<

Bürgerová Olga

z 7.hod

 

6.hod

MRK

celá

 

odpadá

 

(Ks)

 

7.hod

VPS

celá

 

přesun >>

 

na 6.hod

4.ZA

2.hod

OSE

 

(10)

změna

Soukupová Jaroslava

 

4.ZL

3.hod

CJL

 

(7)

navíc

Blažková Hana

 
 

3.hod

CHE

   

přesun >>

 

na 12.12. (Čt) 7.hod

 

5.hod

MAT

 

(9)

přesun <<

Velfl Luboš

z 13.12. (Pá) 2.hod

 

5.hod

PSL

   

odpadá

 

(Ks)

4MSR

3.hod

VYM

1sk

(4A)

navíc

Hlinecká Jana

 
 

3.hod

VYM

2sk

 

navíc

Hlinecká Jana

 
 

3.hod

PSK

   

odpadá

 

(Ks)

 

5.hod

ANJ

 

(15)

změna

Arletová Jana

 
 

6.hod

TEV

   

odpadá

 

(Pl)

 

Zpracováno v systému Bakaláři