Suplování:   Čtvrtek 23.5.2019

Místnosti mimo provoz

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

10

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

11

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

12

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

16

   

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Blážová Hana

2.hod

navíc

ANJ

1.MZ (spoj)+

(13)

 

Břendová Marie

1.hod

navíc

OIO

2DVS

(P)

 
 

2.hod

navíc

OIO

2DVS

(P)

 
 

3.hod

navíc

OIO

2DVS

(P)

 
 

3.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

Bürgerová Olga

2.hod

přesun <<

SOM

1.ZL

(7)

z 24.5. 5.hod

 

4.hod

navíc

OHP

2DVS

(P)

 
 

5.hod

navíc

OHP

2DVS

(P)

 
 

6.hod

navíc

OHP

2DVS

(P)

 
 

7.hod

navíc

OHP

2DVS

(P)

 

Hamzová Jiřina

2.hod

přesun <<

ZPV

2MSR (zpc)

(2)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

ZPV

2MSR (zpc)

 

na 2.hod

Karasová Eva

2.hod

přesun >>

NEJ

1.ZL

 

na 22.5. 4.hod

 

4.hod

navíc

PSL

2.ZL

(15)

 

Klímová Edita

1.hod

přesun <<

FYZ

1.MZ (spoj)+

(1)

z 5.hod

 

1.hod

přesun >>

FYZ

1PSB

 

na 22.5. 1.hod

 

5.hod

přesun <<

FYZ

1.MZ (spoj)+

(1)

z 24.5. 5.hod

 

5.hod

přesun >>

FYZ

1.MZ (spoj)+

 

na 1.hod

 

6.hod

přesun >>

FYZ

1PSA

 

na 22.5. 3.hod

Kolková Ilona

4.hod

přesun <<

TEV

1PSA

(pos)

z 22.5. 6.hod

Kovaříková Jana

-1.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

0.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

1.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

Machuta Zbyněk

1.hod

přesun <<

VYZ

1.ZL

(3)

z 24.5. 6.hod

 

3.hod

přesun <<

VYZ

1PSA

(7)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

VYZ

1PSA

 

na 3.hod

mentor3

-1.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

0.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

1.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

mentor5

5.hod

odpadá

ODP1

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

ODP1

2DZZ (celá)

 

zrušeno

mentor6

1.hod

navíc

URM

2DZZ (celá)

(9)

 
 

2.hod

navíc

URM

2DZZ (celá)

(9)

 
 

3.hod

navíc

URM

2DZZ (celá)

(9)

 
 

4.hod

navíc

URM

2DZZ (celá)

(9)

 
 

5.hod

navíc

URM

2DZZ (celá)

(9)

 
 

6.hod

navíc

URM

2DZZ (celá)

(9)

 
 

7.hod

navíc

URM

2DZZ (celá)

(9)

 
 

8.hod

navíc

URM

2DZZ (celá)

(9)

 

Milcová Jarmila

2.hod

navíc

OSE

1PSB

(17)

 

Pokorná Ivana

1.hod

přesun <<

OSE

1PSA

(18)

z 5.hod

 

3.hod

přesun >>

KLP

2ZAB

 

na 22.5. 5.hod

 

4.hod

přesun <<

OSE

2ZAA (2sk)

(20)

z 22.5. 6.hod

 

5.hod

přesun <<

OSE

2ZAA (2sk)

(20)

z 22.5. 8.hod

 

5.hod

přesun >>

OSE

1PSA

 

na 1.hod

 

6.hod

přesun <<

OSE

2ZAA (2sk)

(20)

z 22.5. 7.hod

Polívková Marie

3.hod

navíc

FYT

1.MZ

(3)

 
 

3.hod

přesun >>

FYT

1.MZ

 

na 20.5. 4.hod

Soukupová Bohdana

1.hod

změna

SVZ

2MSR

(7)

 
 

4.hod

přesun >>

DEJ

2ZAA

 

na 22.5. 1.hod

 

5.hod

změna

DEJ

2ZAB

(3)

 

Soukupová Jaroslava

1.hod

přesun <<

OSE

3.ZA

(8)

z 24.5. 2.hod

Šíblová Helena

4.hod

odpadá

MAS

2MSR (1sk)

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

MAS

2MSR (1sk)

 

zrušeno

Šlapáková Martina

4.hod

přesun <<

OSE

2ZAA (1sk)

(18)

z 22.5. 6.hod

 

5.hod

přesun <<

OSE

2ZAA (1sk)

(18)

z 22.5. 8.hod

 

6.hod

přesun <<

OSE

2ZAA (1sk)

(18)

z 22.5. 7.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1PSA

1.hod

OSE

 

(18)

přesun <<

Pokorná Ivana

z 5.hod

 

3.hod

VYZ

 

(7)

přesun <<

Machuta Zbyněk

z 7.hod

 

3.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Po)

 

4.hod

TEV

 

(pos)

přesun <<

Kolková Ilona

z 22.5. (St) 6.hod

 

4.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Po)

 

5.hod

OSE

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

6.hod

FYZ

   

přesun >>

 

na 22.5. (St) 3.hod

 

7.hod

VYZ

   

přesun >>

 

na 3.hod

1PSB

1.hod

FYZ

   

přesun >>

 

na 22.5. (St) 1.hod

 

2.hod

OSE

 

(17)

navíc

Milcová Jarmila

 
 

2.hod

BIO

   

odpadá

 

(Sn)

 

6.hod

TEV

   

odpadá

 

(Cr)

 

7.hod

SOM

   

odpadá

 

(Se)

1.ZL

1.hod

VYZ

 

(3)

přesun <<

Machuta Zbyněk

z 24.5. (Pá) 6.hod

 

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ch)

 

2.hod

SOM

 

(7)

přesun <<

Bürgerová Olga

z 24.5. (Pá) 5.hod

 

2.hod

NEJ

   

přesun >>

 

na 22.5. (St) 4.hod

1.NA

1.hod

FYZ

spoj

(1)

přesun <<

Klímová Edita

z 5.hod

 

1.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Ča)

 

2.hod

ANJ

spoj

(13)

navíc

Blážová Hana

 
 

2.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Ča)

 

5.hod

FYZ

spoj

(1)

přesun <<

Klímová Edita

z 24.5. (Pá) 5.hod

 

5.hod

FYZ

spoj

 

přesun >>

 

na 1.hod

 

6.hod

CHE

spoj

 

odpadá

 

(Sn)

 

7.hod

CHE

   

odpadá

 

(Sn)

1.MZ

1.hod

FYZ

spoj

(1)

přesun <<

Klímová Edita

z 5.hod

 

1.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Ča)

 

2.hod

ANJ

spoj

(13)

navíc

Blážová Hana

 
 

2.hod

CJL

spoj

 

odpadá

 

(Ča)

 

3.hod

FYT

 

(3)

navíc

Polívková Marie

 
 

3.hod

FYT

   

přesun >>

 

na 20.5. (Po) 4.hod

 

5.hod

FYZ

spoj

(1)

přesun <<

Klímová Edita

z 24.5. (Pá) 5.hod

 

5.hod

FYZ

spoj

 

přesun >>

 

na 1.hod

 

6.hod

CHE

spoj

 

odpadá

 

(Sn)

2ZAA

1.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

4.hod

OSE

2sk

(20)

přesun <<

Pokorná Ivana

z 22.5. (St) 6.hod

 

4.hod

OSE

1sk

(18)

přesun <<

Šlapáková Martina

z 22.5. (St) 6.hod

 

4.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 22.5. (St) 1.hod

 

5.hod

OSE

2sk

(20)

přesun <<

Pokorná Ivana

z 22.5. (St) 8.hod

 

5.hod

OSE

1sk

(18)

přesun <<

Šlapáková Martina

z 22.5. (St) 8.hod

 

5.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

 

6.hod

OSE

2sk

(20)

přesun <<

Pokorná Ivana

z 22.5. (St) 7.hod

 

6.hod

OSE

1sk

(18)

přesun <<

Šlapáková Martina

z 22.5. (St) 7.hod

 

6.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

2ZAB

1.hod

LIV

   

odpadá

 

(Ar)

 

2.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Po)

 

3.hod

KLP

   

přesun >>

 

na 22.5. (St) 5.hod

 

5.hod

DEJ

 

(3)

změna

Soukupová Bohdana

 

2.ZL

4.hod

PSL

 

(15)

navíc

Karasová Eva

 
 

4.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

 

5.hod

BIE

   

odpadá

 

(Sn)

 

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ča)

2DVS

-1.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

0.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

1.hod

OIO

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

1.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

2.hod

OIO

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

2.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

3.hod

OIO

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

3.hod

ODP

   

odpadá

 

(Bř)

 

4.hod

OHP

 

(P)

navíc

Bürgerová Olga

 
 

4.hod

ODP

   

odpadá

 

(Bř)

 

5.hod

OHP

 

(P)

navíc

Bürgerová Olga

 
 

5.hod

ODP

   

odpadá

 

(Bř)

 

6.hod

OHP

 

(P)

navíc

Bürgerová Olga

 
 

6.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

7.hod

OHP

 

(P)

navíc

Bürgerová Olga

 

2DZZ

-1.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

0.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

1.hod

URM

celá

(9)

navíc

mentor6

 
 

1.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

2.hod

URM

celá

(9)

navíc

mentor6

 
 

2.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

3.hod

URM

celá

(9)

navíc

mentor6

 
 

3.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

4.hod

URM

celá

(9)

navíc

mentor6

 
 

4.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

5.hod

URM

celá

(9)

navíc

mentor6

 
 

5.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Me5)

 

6.hod

URM

celá

(9)

navíc

mentor6

 
 

6.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Me5)

 

7.hod

URM

celá

(9)

navíc

mentor6

 
 

8.hod

URM

celá

(9)

navíc

mentor6

 

2MSR

1.hod

SVZ

 

(7)

změna

Soukupová Bohdana

 
 

2.hod

ZPV

zpc

(2)

přesun <<

Hamzová Jiřina

z 8.hod

 

2.hod

IKT

   

odpadá

 

(Ch)

 

4.hod

MAS

2sk

 

odpadá

 

(Cr)

 

4.hod

MAS

1sk

 

odpadá

 

(Šb)

 

5.hod

MAS

2sk

 

odpadá

 

(Cr)

 

5.hod

MAS

1sk

 

odpadá

 

(Šb)

 

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

7.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

8.hod

ZPV

zpc

 

přesun >>

 

na 2.hod

3.ZA

1.hod

OSE

 

(8)

přesun <<

Soukupová Jaroslava

z 24.5. (Pá) 2.hod

 

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ve)

 

4.hod

IKT

   

odpadá

 

(Ch)

 

5.hod

PSK

   

odpadá

 

(Se)

 

6.hod

PSK

   

odpadá

 

(Se)

 

Zpracováno v systému Bakaláři