Suplování:   Pondělí 18.11.2019

Změny v rozvrzích učitelů:

Blažková Hana

3.hod

změna

CJL

2.MZ (spoj)+

(17)

 

Chvál Jan

1.hod

přesun >>

MAT

2.ZL

 

na 20.11. 5.hod

Chrastinová Blanka

1.hod

přesun >>

TEV

1.MZ (2sk)

 

na 5.hod

 

5.hod

přesun <<

TEV

1.MZ (2sk)

(cv)

z 1.hod

Machuta Zbyněk

2.hod

odpadá

MEH

2.NA (spoj)+

 

zrušeno

 

3.hod

výměna >>

VYC

4MSR

 

na 20.11. 2.hod

 

4.hod

výměna >>

VYZ

1PSB

 

na 20.11. 5.hod

Maršálková Dagmar

4.hod

výměna <<

OSE

1PSB

(9)

z 20.11. 5.hod

 

6.hod

spojeno (Pk)

OSE

1PSB (2sk)

(19)

 
 

7.hod

spojeno (Pk)

OSE

1PSB (2sk)

(19)

 
 

8.hod

spojeno (Pk)

OSE

1PSB (2sk)

(19)

 

Milcová Jarmila

2.hod

navíc

OSE

1PSA

(19)

 

Severová Věra

4.hod

změna

SOM

1.MZ

(12)

 

Soukupová Bohdana

1.hod

přesun >>

SVZ

2.MZ (spoj)+

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

SVZ

2.MZ (spoj)+

(17)

z 1.hod

 

2.hod

přesun >>

DEJ

2.ZL

 

na 5.hod

 

5.hod

přesun <<

DEJ

2.ZL

(3)

z 2.hod

 

6.hod

přesun <<

DEJ

2.ZL

(3)

z 20.11. 5.hod

Šíblová Helena

4.hod

odpadá

NPS

1.MZ

 

změna hodiny

 

5.hod

odpadá

NPS

1.MZ

 

zrušeno

Velfl Luboš

3.hod

výměna <<

MAT

4MSR

(8)

z 20.11. 2.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.MZ

1.hod

TEV

2sk

 

přesun >>

 

na 5.hod

 

4.hod

SOM

 

(12)

změna

Severová Věra

(Šb)

 

5.hod

TEV

2sk

(cv)

přesun <<

Chrastinová Blanka

z 1.hod

 

5.hod

NPS

   

odpadá

 

(Šb)

1PSA

2.hod

OSE

 

(19)

navíc

Milcová Jarmila

 
 

2.hod

OSE

   

odpadá

 

(Pk)

1PSB

4.hod

OSE

 

(9)

výměna <<

Maršálková Dagmar

z 20.11. (St) 5.hod

 

4.hod

VYZ

   

výměna >>

 

na 20.11. (St) 5.hod

 

6.hod

OSE

2sk

(19)

spojí

Maršálková Dagmar

(Pk)

 

7.hod

OSE

2sk

(19)

spojí

Maršálková Dagmar

(Pk)

 

8.hod

OSE

2sk

(19)

spojí

Maršálková Dagmar

(Pk)

2.ZL

1.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 20.11. (St) 5.hod

 

2.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

5.hod

DEJ

 

(3)

přesun <<

Soukupová Bohdana

z 2.hod

 

6.hod

DEJ

 

(3)

přesun <<

Soukupová Bohdana

z 20.11. (St) 5.hod

2.NA

1.hod

SVZ

spoj

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

SVZ

spoj

(17)

přesun <<

Soukupová Bohdana

z 1.hod

 

2.hod

MEH

spoj

 

odpadá

 

(Mc)

 

3.hod

CJL

spoj

(17)

změna

Blažková Hana

 

2.MZ

1.hod

SVZ

spoj

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

SVZ

spoj

(17)

přesun <<

Soukupová Bohdana

z 1.hod

 

2.hod

MEH

spoj

 

odpadá

 

(Mc)

 

3.hod

CJL

spoj

(17)

změna

Blažková Hana

 

4.ZL

4.hod

KLP

   

odpadá

 

(Pk)

4MSR

3.hod

MAT

 

(8)

výměna <<

Velfl Luboš

z 20.11. (St) 2.hod

 

3.hod

VYC

   

výměna >>

 

na 20.11. (St) 2.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři