1.ZL. - 1, 2, hod. 2 polovina třídy laboratorní práce
2. PSA. - 2,3,4 hod. výuka v nemocnici - Ms, Pk

Suplování:   Středa 23.10.2019

Změny v rozvrzích učitelů:

Bürgerová Olga

4.hod

navíc

VPS

3DZZ (celá)

(16)

 
 

5.hod

navíc

VPS

3DZZ (celá)

(16)

 

Hauptmanová Jaroslava

1.hod

výměna >>

FYZ

2.ZL

 

na 7.hod

 

4.hod

přesun >>

FYZ

3.ZL

 

na 6.hod

 

6.hod

přesun <<

FYZ

3.ZL

(1)

z 4.hod

 

7.hod

výměna <<

FYZ

2.ZL

(1)

z 1.hod

Karasová Eva

1.hod

výměna <<

PSL

2.ZL

(17)

z 7.hod

 

2.hod

přesun >>

PSL

3.ZL

 

na 4.hod

 

4.hod

přesun <<

PSL

3.ZL

(1)

z 2.hod

 

6.hod

navíc

MRK

3DZZ (celá)

(16)

 
 

7.hod

navíc

MRK

3DZZ (celá)

(16)

 
 

7.hod

výměna >>

PSL

2.ZL

 

na 1.hod

Míka Milan

3.hod

supl. (Ar)

ANJ

3MSR

(15)

 
 

5.hod

supl. (Ar)

ANJ

4MSR

(9)

 
 

6.hod

supl. (Po)

ANJ

2PSA

(11)

 
 

7.hod

změna

SEA

4.ZL (1sk)

(11)

 
 

7.hod

spojeno (Po)

SEA

4.ZL (2sk)

(11)

 

Oktábcová Jana

5.hod

přesun <<

OPC

4.ZA (2sk)

(mim)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

OPC

4.ZA (2sk)

 

na 5.hod

Pokorný Stanislav

2.hod

supl. (Ar)

ANJ

3MSR

(15)

 

Polívková Marie

4.hod

přesun <<

TEV

4MSR

(cv)

z 24.10. 7.hod

Sentenská Hana

4.hod

výměna <<

SEC

4.ZL (SEC)

(8)

z 22.10. 5.hod

Severová Věra

2.hod

přesun <<

SOM

1PSA

(9)

z 25.10. 2.hod

 

2.hod

přesun >>

SOM

1PSA

 

na 22.10. 5.hod

Soukupová Bohdana

3.hod

navíc

PEZ

3DZZ (celá)

(16)

 
 

7.hod

přesun <<

OBN

3.ZL

(3)

z 25.10. 1.hod

Soukupová Jaroslava

5.hod

přesun <<

OPC

4.ZA (1sk)

(mim)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

OPC

4.ZA (1sk)

 

na 5.hod

Šedivá Alena

-1.hod

odpadá

ODP1

3DZZ (celá)

 

zrušeno

 

0.hod

odpadá

ODP1

3DZZ (celá)

 

zrušeno

 

1.hod

odpadá

ODP1

3DZZ (celá)

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

ODP1

3DZZ (celá)

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

ODP1

3DZZ (celá)

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

ODP1

3DZZ (celá)

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

ODP1

3DZZ (celá)

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

ODP1

3DZZ (celá)

 

zrušeno

Vozábal Václav

6.hod

změna

MAT

1PSA (spoj)+

(12)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.NA

6.hod

MAT

spoj

(12)

změna

Vozábal Václav

 

1PSA

2.hod

SOM

 

(9)

přesun <<

Severová Věra

z 25.10. (Pá) 2.hod

 

2.hod

SOM

   

přesun >>

 

na 22.10. (Út) 5.hod

 

6.hod

MAT

spoj

(12)

změna

Vozábal Václav

 

2PSA

6.hod

ANJ

 

(11)

supluje

Míka Milan

(Po)

2.ZL

1.hod

PSL

 

(17)

výměna <<

Karasová Eva

z 7.hod

 

1.hod

FYZ

   

výměna >>

 

na 7.hod

 

7.hod

FYZ

 

(1)

výměna <<

Hauptmanová Jaroslava

z 1.hod

 

7.hod

PSL

   

výměna >>

 

na 1.hod

3.ZL

2.hod

PSL

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

4.hod

PSL

 

(1)

přesun <<

Karasová Eva

z 2.hod

 

4.hod

FYZ

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

6.hod

FYZ

 

(1)

přesun <<

Hauptmanová Jaroslava

z 4.hod

 

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ar)

 

7.hod

OBN

 

(3)

přesun <<

Soukupová Bohdana

z 25.10. (Pá) 1.hod

 

7.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ar)

3DZZ

-1.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

0.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

1.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

2.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

3.hod

PEZ

celá

(16)

navíc

Soukupová Bohdana

 
 

3.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

4.hod

VPS

celá

(16)

navíc

Bürgerová Olga

 
 

4.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

5.hod

VPS

celá

(16)

navíc

Bürgerová Olga

 
 

5.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

6.hod

MRK

celá

(16)

navíc

Karasová Eva

 
 

6.hod

ODP1

celá

 

odpadá

 

(Sd)

 

7.hod

MRK

celá

(16)

navíc

Karasová Eva

 

3MSR

2.hod

ANJ

 

(15)

supluje

Pokorný Stanislav

(Ar)

 

3.hod

ANJ

 

(15)

supluje

Míka Milan

(Ar)

4.ZA

5.hod

OPC

1sk

(mim)

přesun <<

Soukupová Jaroslava

z 7.hod

 

5.hod

OPC

2sk

(mim)

přesun <<

Oktábcová Jana

z 7.hod

 

5.hod

ANJ

anj

 

odpadá

 

(Po)

 

7.hod

OPC

2sk

 

přesun >>

 

na 5.hod

 

7.hod

OPC

1sk

 

přesun >>

 

na 5.hod

4.ZL

4.hod

SEC

SEC

(8)

výměna <<

Sentenská Hana

z 22.10. (Út) 5.hod

 

4.hod

MAT

   

výměna >>

 

na 22.10. (Út) 5.hod

 

7.hod

SEA

1sk

(11)

změna

Míka Milan

 
 

7.hod

SEA

2sk

(11)

spojí

Míka Milan

(Po)

4MSR

1.hod

SEA

sea

 

odpadá

 

(Ar)

 

4.hod

TEV

 

(cv)

přesun <<

Polívková Marie

z 24.10. (Čt) 7.hod

 

4.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

 

5.hod

ANJ

 

(9)

supluje

Míka Milan

(Ar)

 

Zpracováno v systému Bakaláři