Suplování:   Pátek 13.12.2019

Nepřítomné třídy

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4.ZL

   

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Arletová Jana

2.hod

navíc

ANJ

3ZAA

(11)

 

Blažková Hana

1.hod

navíc

CJL

3MSR

(12)

 
 

1.hod

přesun >>

CJL

1.ZL

 

na 12.12. 6.hod

Břendová Marie

5.hod

přesun >>

OPR

4.ZL

 

na 12.12. 6.hod

Hlinecká Jana

2.hod

odpadá

MAS

4MSR (2sk)

 

zrušeno

 

3.hod

navíc

MAS

4MSR (1sk)

(4B)

 
 

3.hod

odpadá

MAS

4MSR (1sk)

 

zrušeno

Kolková Ilona

1.hod

přesun >>

TEV

3MSR

 

na 12.12. 3.hod

 

3.hod

změna

LEM

2.MZ

(int1)

 

Machuta Zbyněk

1.hod

přesun <<

BIE

1PSB

(P)

z 11.12. 4.hod

Maršálková Dagmar

4.hod

navíc

OSE

1PSB

(17)

 

Míka Milan

1.hod

přesun >>

ANJ

2.ZL

 

na 9.12. 4.hod

Pokorná Ivana

2.hod

výměna <<

PRP

2.NA

(18)

z 11.12. 7.hod

 

3.hod

odpadá

OSE

1PSA

 

zrušeno

Sentenská Hana

1.hod

odpadá

SEC

4.ZL (SEC)

 

zrušeno

 

2.hod

výměna >>

CHE

2.NA

 

na 11.12. 7.hod

 

3.hod

odpadá

CHE

4.ZL

 

zrušeno

 

4.hod

přesun >>

BIE

1PSA (spoj)+

 

na 10.12. 8.hod

Šlapáková Martina

4.hod

přesun >>

OSE

3ZAA

 

na 12.12. 4.hod

 

5.hod

přesun >>

OSE

3ZAA

 

na 12.12. 3.hod

Velfl Luboš

1.hod

přesun >>

MAT

4MSR

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

MAT

4MSR

(8)

z 1.hod

 

2.hod

přesun >>

MAT

4.ZL

 

na 11.12. 5.hod

Tymeš Jiří

1.hod

navíc

URM

3DZZ (celá)

(16)

 
 

2.hod

navíc

URM

3DZZ (celá)

(16)

 
 

3.hod

navíc

URM

3DZZ (celá)

(16)

 
 

4.hod

navíc

URM

3DZZ (celá)

(16)

 
 

5.hod

navíc

URM

3DZZ (celá)

(16)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.MZ

4.hod

KRC

2sk

 

odpadá

 

(Šb)

 

4.hod

TEV

1sk

 

odpadá

 

(Cr)

1.NA

4.hod

BIE

spoj

 

přesun >>

 

na 10.12. (Út) 8.hod

1.ZL

1.hod

CJL

   

přesun >>

 

na 12.12. (Čt) 6.hod

1PSA

3.hod

OSE

   

odpadá

 

(Pk)

 

4.hod

BIE

spoj

 

přesun >>

 

na 10.12. (Út) 8.hod

 

5.hod

TEV

   

odpadá

 

(Cr)

1PSB

1.hod

BIE

 

(P)

přesun <<

Machuta Zbyněk

z 11.12. (St) 4.hod

 

4.hod

OSE

 

(17)

navíc

Maršálková Dagmar

 
 

4.hod

SOM

   

odpadá

 

(Bg)

2PSB

1.hod

TEV

   

odpadá

 

(Cr)

2.ZL

1.hod

ANJ

   

přesun >>

 

na 9.12. (Po) 4.hod

2.NA

2.hod

PRP

 

(18)

výměna <<

Pokorná Ivana

z 11.12. (St) 7.hod

 

2.hod

CHE

   

výměna >>

 

na 11.12. (St) 7.hod

2.MZ

3.hod

LEM

 

(int1)

změna

Kolková Ilona

 

3ZAA

2.hod

ANJ

 

(11)

navíc

Arletová Jana

 
 

2.hod

TEV

   

odpadá

 

(Cr)

 

4.hod

OSE

   

přesun >>

 

na 12.12. (Čt) 4.hod

 

5.hod

OSE

   

přesun >>

 

na 12.12. (Čt) 3.hod

3DVS

1.hod

OIO

   

odpadá

 

(Bř)

 

2.hod

OIO

   

odpadá

 

(Bř)

 

3.hod

OIO

   

odpadá

 

(Bř)

3DZZ

1.hod

URM

celá

(16)

navíc

Tymeš Jiří

 
 

2.hod

URM

celá

(16)

navíc

Tymeš Jiří

 
 

3.hod

URM

celá

(16)

navíc

Tymeš Jiří

 
 

4.hod

URM

celá

(16)

navíc

Tymeš Jiří

 
 

5.hod

URM

celá

(16)

navíc

Tymeš Jiří

 

3MSR

1.hod

CJL

 

(12)

navíc

Blažková Hana

 
 

1.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 12.12. (Čt) 3.hod

4.ZL

1.- 6. hod Akce třídy

4MSR

1.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

MAT

 

(8)

přesun <<

Velfl Luboš

z 1.hod

 

2.hod

MAS

2sk

 

odpadá

 

(Hl)

 

2.hod

RER

1sk

 

odpadá

 

(Šb)

 

3.hod

MAS

2sk

(4B)

navíc

Hlinecká Jana

 
 

3.hod

MAS

1sk

(4B)

navíc

Hlinecká Jana

 
 

3.hod

MAS

1sk

 

odpadá

 

(Hl)

 

3.hod

RER

2sk

 

odpadá

 

(Šb)

 

Zpracováno v systému Bakaláři