Suplování:   Středa 13.11.2019

Změny v rozvrzích učitelů:

Češková Blanka

1.hod

změna

PŘP

1.NA (Nac)

(3)

 

Arletová Jana

6.hod

odpadá

CJL

3.ZL

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

CJL

3.ZL

 

zrušeno

Blažková Hana

1.hod

přesun <<

CJL

1.ZL

(7)

z 14.11. 5.hod

 

6.hod

odpadá

CJL

4.ZL

 

zrušeno

Břendová Marie

1.hod

navíc

OIO

3DVS

(13)

 
 

2.hod

navíc

OIO

3DVS

(13)

 
 

3.hod

navíc

OIO

3DVS

(13)

 

Bürgerová Olga

6.hod

navíc

OCO

3DVS

(3)

 
 

7.hod

navíc

OCO

3DVS

(3)

 

Hamzová Jiřina

1.hod

odpadá

SEB

4.ZL

 

změna hodiny

 

2.hod

odpadá

BIE

4.ZL

 

změna hodiny

Hauptmanová Jaroslava

3.hod

odpadá

FYZ

3.ZL

 

zrušeno

 

4.hod

navíc

FYZ

2.ZL

(1)

 
 

4.hod

odpadá

FYZ

3.ZL

 

zrušeno

Chvál Jan

4.hod

přesun <<

IKT

1.ZL

(14)

z 14.11. 2.hod

Karasová Eva

0.hod

navíc

NEJ

1DVS

(15)

 
 

2.hod

odpadá

PSL

3.ZL

 

zrušeno

 

4.hod

navíc

MRK

3DVS

(8)

 
 

5.hod

odpadá

PSL

4.ZL

 

zrušeno

 

7.hod

přesun >>

PSL

2.ZL

 

na 14.11. 5.hod

Machuta Zbyněk

2.hod

přesun <<

ZEH

1.ZL

(2)

z 15.11. 5.hod

Míka Milan

3.hod

navíc

ANJ

2.ZL

(1)

 
 

7.hod

odpadá

SEA

4.ZL (1sk)

 

zrušeno

Pokorný Stanislav

7.hod

odpadá

SEA

4.ZL (2sk)

 

zrušeno

Polívková Marie

8.hod

přesun >>

TEV

2.MZ (spoj)+

 

na 12.11. 7.hod

Sentenská Hana

1.hod

navíc

SEB

3.ZL

(mim)

 
 

1.hod

změna

SEB

4.ZL

(mim)

 
 

1.hod

odpadá

CHE

1.ZL

 

zrušeno

 

2.hod

navíc

BIE

3.ZL

(mim)

 
 

2.hod

změna

BIE

4.ZL

(mim)

 
 

2.hod

odpadá

CHE

1.ZL

 

zrušeno

 

3.hod

navíc

CHE

3.ZL

(mim)

 
 

3.hod

změna

CHE

4.ZL

(mim)

 
 

4.hod

navíc

CHE

4.ZL

(mim)

 
 

5.hod

navíc

SEC

4.ZL (SEC)

(mim)

 
 

5.hod

odpadá

SEB

3.ZL

 

zrušeno

 

6.hod

navíc

BIE

3.ZL

(mim)

 
 

6.hod

přesun >>

BIE

1.ZL

 

na 14.11. 1.hod

Severová Věra

5.hod

navíc

ZDP

3DVS

(15)

 

Soukupová Bohdana

4.hod

odpadá

DEJ

1.ZL

 

zrušeno

Soukupová Jaroslava

3.hod

výměna <<

OSE

4.ZA

(8)

z 12.11. 5.hod

Velfl Luboš

4.hod

odpadá

MAT

4.ZL

 

zrušeno

Břenda Ladislav

8.hod

odpadá

EKO

3.ZL (spek)+

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

EKO

3.ZL (spek)+

 

zrušeno

mentor1

1.hod

navíc

URM

3DZZ

(16)

 
 

2.hod

navíc

URM

3DZZ

(16)

 
 

3.hod

navíc

URM

3DZZ

(16)

 
 

4.hod

navíc

URM

3DZZ

(16)

 
 

5.hod

navíc

URM

3DZZ

(16)

 
 

6.hod

navíc

URM

3DZZ

(16)

 
 

7.hod

navíc

URM

3DZZ

(16)

 
 

8.hod

navíc

URM

3DZZ

(16)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.MZ

5.hod

BIE

   

odpadá

 

(Ha)

 

6.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ha)

 

7.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ha)

1.NA

1.hod

PŘP

Nac

(3)

změna

Češková Blanka

 

1.ZL

1.hod

CJL

 

(7)

přesun <<

Blažková Hana

z 14.11. (Čt) 5.hod

 

1.hod

CHE

   

odpadá

 

(Sn)

 

2.hod

ZEH

 

(2)

přesun <<

Machuta Zbyněk

z 15.11. (Pá) 5.hod

 

2.hod

CHE

   

odpadá

 

(Sn)

 

4.hod

IKT

 

(14)

přesun <<

Chvál Jan

z 14.11. (Čt) 2.hod

 

4.hod

DEJ

   

odpadá

 

(So)

 

6.hod

BIE

   

přesun >>

 

na 14.11. (Čt) 1.hod

1DVS

0.hod

NEJ

 

(15)

navíc

Karasová Eva

 

1PSB

8.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ha)

2PSA

8.hod

EKO

spek

 

odpadá

 

(Bd)

 

9.hod

EKO

spek

 

odpadá

 

(Bd)

2.ZL

3.hod

ANJ

 

(1)

navíc

Míka Milan

 
 

3.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ha)

 

4.hod

FYZ

 

(1)

navíc

Hauptmanová Jaroslava

 
 

4.hod

BIE

   

odpadá

 

(Ha)

 

7.hod

PSL

   

přesun >>

 

na 14.11. (Čt) 5.hod

2.NA

8.hod

TEV

spoj

 

přesun >>

 

na 12.11. (Út) 7.hod

2.MZ

8.hod

TEV

spoj

 

přesun >>

 

na 12.11. (Út) 7.hod

3.ZL

1.hod

SEB

 

(mim)

navíc

Sentenská Hana

 
 

2.hod

BIE

 

(mim)

navíc

Sentenská Hana

 
 

2.hod

PSL

   

odpadá

 

(Ks)

 

3.hod

CHE

 

(mim)

navíc

Sentenská Hana

 
 

3.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Hp)

 

4.hod

CHE

 

(mim)

navíc

Sentenská Hana

 
 

4.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Hp)

 

5.hod

SEC

 

(mim)

navíc

Sentenská Hana

 
 

5.hod

SEB

   

odpadá

 

(Sn)

 

6.hod

BIE

 

(mim)

navíc

Sentenská Hana

 
 

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ar)

 

7.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ar)

 

8.hod

EKO

spek

 

odpadá

 

(Bd)

 

9.hod

EKO

spek

 

odpadá

 

(Bd)

3DVS

1.hod

OIO

 

(13)

navíc

Břendová Marie

 
 

2.hod

OIO

 

(13)

navíc

Břendová Marie

 
 

3.hod

OIO

 

(13)

navíc

Břendová Marie

 
 

4.hod

MRK

 

(8)

navíc

Karasová Eva

 
 

5.hod

ZDP

 

(15)

navíc

Severová Věra

 
 

6.hod

OCO

 

(3)

navíc

Bürgerová Olga

 
 

7.hod

OCO

 

(3)

navíc

Bürgerová Olga

 

3DZZ

1.hod

URM

 

(16)

navíc

mentor1

 
 

2.hod

URM

 

(16)

navíc

mentor1

 
 

3.hod

URM

 

(16)

navíc

mentor1

 
 

4.hod

URM

 

(16)

navíc

mentor1

 
 

5.hod

URM

 

(16)

navíc

mentor1

 
 

6.hod

URM

 

(16)

navíc

mentor1

 
 

7.hod

URM

 

(16)

navíc

mentor1

 
 

8.hod

URM

 

(16)

navíc

mentor1

 

4.ZA

3.hod

OSE

 

(8)

výměna <<

Soukupová Jaroslava

z 12.11. (Út) 5.hod

 

3.hod

MAT

   

výměna >>

 

na 12.11. (Út) 5.hod

4.ZL

1.hod

SEB

 

(mim)

změna

Sentenská Hana

(Ha)

 

2.hod

BIE

 

(mim)

změna

Sentenská Hana

(Ha)

 

3.hod

CHE

 

(mim)

změna

Sentenská Hana

 
 

4.hod

CHE

 

(mim)

navíc

Sentenská Hana

 
 

4.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ve)

 

5.hod

SEC

SEC

(mim)

navíc

Sentenská Hana

 
 

5.hod

PSL

   

odpadá

 

(Ks)

 

6.hod

BIE

 

(mim)

navíc

Sentenská Hana

 
 

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

7.hod

SEA

1sk

 

odpadá

 

(Mk)

 

7.hod

SEA

2sk

 

odpadá

 

(Po)

 

Zpracováno v systému Bakaláři