Suplování:   Pátek 24.5.2019

Místnosti mimo provoz

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

10

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

11

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

12

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Čápová Václava

1.hod

navíc

CJL

3.ZA

(8)

 
 

2.hod

navíc

CJL

3.ZA

(8)

 
 

3.hod

navíc

CJL

3.ZA

(8)

 
 

3.hod

odpadá

LIV

3.ZA

 

zrušeno

 

4.hod

navíc

CJL

1.MZ (spoj)+

(7)

 

Arletová Jana

1.hod

změna

ANJ

1PSB

(13)

 
 

2.hod

změna

ANJ

1PSB

(13)

 
 

4.hod

změna

ANJ

2MSR

(15)

 
 

5.hod

změna

CJL

2ZAB

(7)

 

Blažková Hana

3.hod

změna

CJL

1.ZL

(7)

 

Břendová Marie

2.hod

navíc

OKG

2DZZ

(P)

 
 

3.hod

navíc

OGP

2DVS

(P)

 
 

4.hod

navíc

OKG

2DZZ

(P)

 
 

5.hod

navíc

OGP

2DVS

(P)

 

Bürgerová Olga

3.hod

navíc

SOM

1.NA

(9)

 
 

4.hod

změna

SOM

1.ZL

(3)

 
 

5.hod

přesun >>

SOM

1.ZL

 

na 23.5. 2.hod

Hlinecká Jana

3.hod

navíc

NPS

1.MZ

(3)

 

Klímová Edita

5.hod

přesun >>

FYZ

1.MZ (spoj)+

 

na 23.5. 5.hod

Kovaříková Jana

-1.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

0.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

1.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

Machuta Zbyněk

6.hod

přesun >>

VYZ

1.ZL

 

na 23.5. 1.hod

mentor3

-1.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

0.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

1.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

ODP

2DVS

 

zrušeno

mentor5

5.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

ODP2

2DZZ (celá)

 

zrušeno

Milcová Jarmila

3.hod

změna

OSE

1PSB

(15)

 

Pokorný Stanislav

2.hod

změna

ANJ

2ZAB

(3)

 

Severová Věra

1.hod

navíc

ZDP

2DVS

(15)

 

Soukupová Bohdana

1.hod

přesun <<

SVZ

1.MZ (spoj)+

(7)

z 4.hod

 

2.hod

navíc

DEJ

2.ZL

(7)

 
 

4.hod

přesun >>

SVZ

1.MZ (spoj)+

 

na 1.hod

Soukupová Jaroslava

2.hod

přesun >>

OSE

3.ZA

 

na 23.5. 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1PSA

5.hod

IKT

   

odpadá

 

(Ch)

1PSB

1.hod

ANJ

 

(13)

změna

Arletová Jana

 
 

2.hod

ANJ

 

(13)

změna

Arletová Jana

 
 

3.hod

OSE

 

(15)

změna

Milcová Jarmila

 

1.ZL

3.hod

CJL

 

(7)

změna

Blažková Hana

 
 

4.hod

SOM

 

(3)

změna

Bürgerová Olga

 
 

5.hod

SOM

   

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 2.hod

 

6.hod

VYZ

   

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 1.hod

1.NA

1.hod

SVZ

spoj

(7)

přesun <<

Soukupová Bohdana

z 4.hod

 

1.hod

BIE

spoj

 

odpadá

 

(Sn)

 

3.hod

SOM

 

(9)

navíc

Bürgerová Olga

 
 

3.hod

IKT

spoj

 

odpadá

 

(Ch)

 

4.hod

CJL

spoj

(7)

navíc

Čápová Václava

 
 

4.hod

SVZ

spoj

 

přesun >>

 

na 1.hod

 

5.hod

FYZ

spoj

 

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 5.hod

1.MZ

1.hod

SVZ

spoj

(7)

přesun <<

Soukupová Bohdana

z 4.hod

 

1.hod

BIE

spoj

 

odpadá

 

(Sn)

 

3.hod

NPS

 

(3)

navíc

Hlinecká Jana

 
 

3.hod

IKT

spoj

 

odpadá

 

(Ch)

 

4.hod

CJL

spoj

(7)

navíc

Čápová Václava

 
 

4.hod

SVZ

spoj

 

přesun >>

 

na 1.hod

 

5.hod

FYZ

spoj

 

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 5.hod

2ZAB

2.hod

ANJ

 

(3)

změna

Pokorný Stanislav

 
 

5.hod

CJL

 

(7)

změna

Arletová Jana

 

2.ZL

2.hod

DEJ

 

(7)

navíc

Soukupová Bohdana

 
 

2.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ch)

 

4.hod

IKT

   

odpadá

 

(Ch)

2DVS

-1.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

0.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

1.hod

ZDP

 

(15)

navíc

Severová Věra

 
 

1.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

2.hod

OGP

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

2.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

3.hod

OGP

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

3.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

4.hod

OGP

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

4.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

5.hod

OGP

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

5.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

 

6.hod

ODP

   

odpadá

 

(Me3)

2DZZ

-1.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

0.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

1.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

2.hod

OKG

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

2.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

3.hod

OKG

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

3.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

4.hod

OKG

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

4.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Kj)

 

5.hod

OKG

 

(P)

navíc

Břendová Marie

 
 

5.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Me5)

 

6.hod

ODP2

celá

 

odpadá

 

(Me5)

2MSR

4.hod

ANJ

 

(15)

změna

Arletová Jana

 

3.ZA

1.hod

CJL

 

(8)

navíc

Čápová Václava

 
 

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ve)

 

2.hod

CJL

 

(8)

navíc

Čápová Václava

 
 

2.hod

OSE

   

přesun >>

 

na 23.5. (Čt) 1.hod

 

3.hod

CJL

 

(8)

navíc

Čápová Václava

 
 

3.hod

LIV

   

odpadá

 

(Ča)

 

Zpracováno v systému Bakaláři