Suplování:   Pondělí 27.1.2020

Místnosti mimo provoz

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13

     

Absc

Absc

Absc

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Karasová Eva

2.hod

změna

PSK

3ZAA

(18)

 
 

3.hod

změna

NEJ

2.ZL

(10)

 

Soukupová Bohdana

2.hod

změna

DEJ

2.ZL

(10)

 

Šlapáková Martina

1.hod

výměna <<

OSE

3ZAA

(8)

z 5.hod

 

5.hod

výměna >>

OSE

3ZAA

 

na 1.hod

Velfl Luboš

1.hod

výměna >>

MAT

3ZAA

 

na 5.hod

 

5.hod

výměna <<

MAT

3ZAA

(2)

z 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

2.ZL

2.hod

DEJ

 

(10)

změna

Soukupová Bohdana

 
 

3.hod

NEJ

 

(10)

změna

Karasová Eva

 

3ZAA

1.hod

OSE

 

(8)

výměna <<

Šlapáková Martina

z 5.hod

 

1.hod

MAT

   

výměna >>

 

na 5.hod

 

2.hod

PSK

 

(18)

změna

Karasová Eva

 
 

5.hod

MAT

 

(2)

výměna <<

Velfl Luboš

z 1.hod

 

5.hod

OSE

   

výměna >>

 

na 1.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři