Suplování:   Pondělí 9.12.2019

Změny v rozvrzích učitelů:

Blažková Hana

2.hod

změna

CJL

1.MZ

(18)

 

Machuta Zbyněk

7.hod

přesun >>

VYC

3MSR

 

na 12.12. 2.hod

Míka Milan

4.hod

přesun <<

ANJ

2.ZL

(15)

z 13.12. 1.hod

 

4.hod

výměna >>

ANJ

1PSA

 

na 11.12. 3.hod

Sentenská Hana

3.hod

supl. (Ks)

CHE

2.ZL

(15)

 
 

7.hod

přesun >>

CHE

3.ZL

 

na 11.12. 4.hod

Severová Věra

4.hod

výměna <<

SOM

1PSA

(11)

z 11.12. 3.hod

Velfl Luboš

1.hod

přesun >>

MAT

3ZAA

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

MAT

3ZAA

(8)

z 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.MZ

2.hod

CJL

 

(18)

změna

Blažková Hana

 

1.ZL

7.hod

NEJ

NĚJ

 

odpadá

 

(Ks)

 

8.hod

NEJ

NĚJ

 

odpadá

 

(Ks)

1PSA

4.hod

SOM

 

(11)

výměna <<

Severová Věra

z 11.12. (St) 3.hod

 

4.hod

ANJ

   

výměna >>

 

na 11.12. (St) 3.hod

2.ZL

3.hod

CHE

 

(15)

supluje

Sentenská Hana

(Ks)

 

4.hod

ANJ

 

(15)

přesun <<

Míka Milan

z 13.12. (Pá) 1.hod

 

4.hod

NEJ

   

odpadá

 

(Ks)

3ZAA

1.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

MAT

 

(8)

přesun <<

Velfl Luboš

z 1.hod

 

2.hod

PSK

   

odpadá

 

(Ks)

3.ZL

5.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Ks)

 

6.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Ks)

 

7.hod

CHE

   

přesun >>

 

na 11.12. (St) 4.hod

3MSR

5.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Ks)

 

6.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Ks)

 

7.hod

VYC

   

přesun >>

 

na 12.12. (Čt) 2.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři