Suplování:   Úterý 22.10.2019

Změny v rozvrzích učitelů:

Blažková Hana

2.hod

supl. (Ar)

LIV

3ZAB

(7)

 
 

3.hod

supl. (Ar)

CJL

3.ZL

(3)

 

Bürgerová Olga

3.hod

přesun >>

SOM

1PSB

 

na 6.hod

 

6.hod

přesun <<

SOM

1PSB

(9)

z 3.hod

Chvál Jan

5.hod

změna

MAT

3.ZL

(11)

 

Karasová Eva

5.hod

přesun <<

PSK

3MSR

(7)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

PSK

3MSR

 

na 5.hod

Sentenská Hana

5.hod

výměna >>

SEC

4.ZL (SEC)

 

na 23.10. 4.hod

Severová Věra

5.hod

přesun <<

SOM

1PSA

(10)

z 23.10. 2.hod

Soukupová Bohdana

5.hod

změna

OBN

3ZAB

(P)

 

Velfl Luboš

5.hod

výměna <<

MAT

4.ZL

(8)

z 23.10. 4.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.ZL

7.hod

VKZ

   

odpadá

 

(Mc)

 

8.hod

ZEH

   

odpadá

 

(Mc)

1PSA

5.hod

SOM

 

(10)

přesun <<

Severová Věra

z 23.10. (St) 2.hod

 

5.hod

VYZ

   

odpadá

 

(Mc)

1PSB

3.hod

SOM

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

6.hod

SOM

 

(9)

přesun <<

Bürgerová Olga

z 3.hod

 

6.hod

BIE

   

odpadá

 

(Mc)

3ZAB

2.hod

LIV

 

(7)

supluje

Blažková Hana

(Ar)

 

5.hod

OBN

 

(P)

změna

Soukupová Bohdana

 

3.ZL

3.hod

CJL

 

(3)

supluje

Blažková Hana

(Ar)

 

5.hod

MAT

 

(11)

změna

Chvál Jan

 

3MSR

5.hod

PSK

 

(7)

přesun <<

Karasová Eva

z 8.hod

 

5.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Ar)

 

8.hod

PSK

   

přesun >>

 

na 5.hod

4.ZL

5.hod

MAT

 

(8)

výměna <<

Velfl Luboš

z 23.10. (St) 4.hod

 

5.hod

SEC

SEC

 

výměna >>

 

na 23.10. (St) 4.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři