Suplování:   Čtvrtek 14.11.2019

Změny v rozvrzích učitelů:

Arletová Jana

1.hod

navíc

ANJ

3MSR

(11)

 
 

1.hod

přesun >>

ANJ

2PSB

 

na 12.11. 4.hod

 

3.hod

změna

ANJ

3ZAA

(11)

 
 

4.hod

změna

ANJ

3ZAA

(11)

 
 

5.hod

navíc

ANJ

4MSR

(7)

 

Blážová Hana

3.hod

navíc

ANJ

3DZZ (anj)

(13)

 
 

4.hod

navíc

ANJ

3DZZ (anj)

(13)

 
 

5.hod

navíc

ANJ

3DZZ (anj)

(13)

 

Břendová Marie

4.hod

navíc

OPR

3.ZL

(3)

 
 

4.hod

odpadá

OPR

3.ZL

 

zrušeno

Bürgerová Olga

3.hod

navíc

OCO

3DVS

(16)

 

Hlinecká Jana

6.hod

navíc

VYM

3MSR

(12)

 

Chvál Jan

1.hod

přesun >>

MAT

1.ZL

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

MAT

1.ZL

(14)

z 1.hod

 

2.hod

přesun >>

IKT

1.ZL

 

na 13.11. 4.hod

Chrastinová Blanka

7.hod

přesun <<

KRC

1.MZ (1sk)

(int1)

z 12.11. 8.hod

Karasová Eva

0.hod

navíc

NEJ

1DVS

(15)

 
 

2.hod

změna

PSK

3MSR

(8)

 
 

3.hod

změna

PSK

2.MZ (spoj)+

(18)

 
 

5.hod

přesun <<

PSL

2.ZL

(12)

z 13.11. 7.hod

 

6.hod

změna

PSK

3ZAA

(9)

 

Kovaříková Jana

4.hod

navíc

OSE

3DVS

(16)

 
 

5.hod

navíc

OSE

3DVS

(16)

 
 

6.hod

navíc

OSE

3DVS

(16)

 

Maršálková Dagmar

4.hod

změna

OSE

1PSB

(18)

 

Milcová Jarmila

3.hod

spojeno (Pk)

OSE

1PSA (1sk)

(19)

 
 

4.hod

spojeno (Pk)

OSE

1PSA (1sk)

(19)

 
 

5.hod

spojeno (Pk)

OSE

1PSA (1sk)

(19)

 

Míka Milan

3.hod

přesun <<

ANJ

1PSB

(12)

z 15.11. 6.hod

 

5.hod

změna

ANJ

1.MZ (1sk)

(int4)

 

Oktábcová Jana

6.hod

spojeno (Pk)

PRP

2PSB (ose3)

(19)

 
 

7.hod

spojeno (Pk)

PRP

2PSB (ose3)

(19)

 

Sentenská Hana

0.hod

přesun <<

CHE

4.ZL

(2)

z 7.hod

 

1.hod

přesun <<

BIE

1.ZL

(2)

z 13.11. 6.hod

 

7.hod

přesun >>

CHE

4.ZL

 

na 0.hod

Severová Věra

1.hod

navíc

ZDP

3DVS

(10)

 
 

2.hod

navíc

ZDP

3DVS

(10)

 
 

5.hod

změna

SOM

1.NA

(14)

 
 

7.hod

navíc

ZDP

3DVS

(10)

 

Soukupová Bohdana

6.hod

navíc

PEZ

3DZZ (celá)

(15)

 
 

7.hod

odpadá

SVZ

1.MZ

 

zrušeno

Velfl Luboš

6.hod

navíc

MAT

4.ZL

(8)

 

Váňová Eliška

5.hod

odpadá

OBK

4MSR

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

OBK

3MSR

 

zrušeno

Skalník Vít

1.hod

navíc

TEV

3DZZ

(16)

 
 

2.hod

navíc

TEV

3DZZ

(16)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.MZ

5.hod

ANJ

1sk

(int4)

změna

Míka Milan

 
 

7.hod

KRC

1sk

(int1)

přesun <<

Chrastinová Blanka

z 12.11. (Út) 8.hod

 

7.hod

SVZ

   

odpadá

 

(So)

1.NA

5.hod

SOM

 

(14)

změna

Severová Věra

 
 

6.hod

CHE

spoj

 

odpadá

 

(Ha)

1.ZL

1.hod

BIE

 

(2)

přesun <<

Sentenská Hana

z 13.11. (St) 6.hod

 

1.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

MAT

 

(14)

přesun <<

Chvál Jan

z 1.hod

 

2.hod

IKT

   

přesun >>

 

na 13.11. (St) 4.hod

 

5.hod

CJL

   

přesun >>

 

na 13.11. (St) 1.hod

1DDS

1.hod

PPM

   

odpadá

 

(Pk)

 

2.hod

PPM

   

odpadá

 

(Pk)

1DVS

0.hod

NEJ

 

(15)

navíc

Karasová Eva

 

1PSA

3.hod

OSE

1sk

(19)

spojí

Milcová Jarmila

(Pk)

 

4.hod

OSE

1sk

(19)

spojí

Milcová Jarmila

(Pk)

 

5.hod

OSE

1sk

(19)

spojí

Milcová Jarmila

(Pk)

 

6.hod

CHE

spoj

 

odpadá

 

(Ha)

1PSB

3.hod

ANJ

 

(12)

přesun <<

Míka Milan

z 15.11. (Pá) 6.hod

 

3.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ha)

 

4.hod

OSE

 

(18)

změna

Maršálková Dagmar

 

2PSB

1.hod

ANJ

   

přesun >>

 

na 12.11. (Út) 4.hod

 

6.hod

PRP

ose3

(19)

spojí

Oktábcová Jana

(Pk)

 

7.hod

PRP

ose3

(19)

spojí

Oktábcová Jana

(Pk)

2.ZL

5.hod

PSL

 

(12)

přesun <<

Karasová Eva

z 13.11. (St) 7.hod

 

5.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ha)

 

7.hod

BIE

   

odpadá

 

(Ha)

 

8.hod

BIE

   

odpadá

 

(Ha)

2.NA

3.hod

PSK

spoj

(18)

změna

Karasová Eva

 

2.MZ

3.hod

PSK

spoj

(18)

změna

Karasová Eva

 

3ZAA

3.hod

ANJ

 

(11)

změna

Arletová Jana

 
 

4.hod

ANJ

 

(11)

změna

Arletová Jana

 
 

6.hod

PSK

 

(9)

změna

Karasová Eva

 

3.ZL

1.hod

BIE

   

odpadá

 

(Ha)

 

2.hod

BIE

   

odpadá

 

(Ha)

 

4.hod

OPR

 

(3)

navíc

Břendová Marie

 
 

4.hod

OPR

   

odpadá

 

(Bř)

3DVS

1.hod

ZDP

 

(10)

navíc

Severová Věra

 
 

2.hod

ZDP

 

(10)

navíc

Severová Věra

 
 

3.hod

OCO

 

(16)

navíc

Bürgerová Olga

 
 

4.hod

OSE

 

(16)

navíc

Kovaříková Jana

 
 

5.hod

OSE

 

(16)

navíc

Kovaříková Jana

 
 

6.hod

OSE

 

(16)

navíc

Kovaříková Jana

 
 

7.hod

ZDP

 

(10)

navíc

Severová Věra

 

3DZZ

1.hod

TEV

 

(16)

navíc

Skalník Vít

 
 

2.hod

TEV

 

(16)

navíc

Skalník Vít

 
 

3.hod

ANJ

anj

(13)

navíc

Blážová Hana

 
 

4.hod

ANJ

anj

(13)

navíc

Blážová Hana

 
 

5.hod

ANJ

anj

(13)

navíc

Blážová Hana

 
 

6.hod

PEZ

celá

(15)

navíc

Soukupová Bohdana

 

3MSR

1.hod

ANJ

 

(11)

navíc

Arletová Jana

 
 

2.hod

PSK

 

(8)

změna

Karasová Eva

 
 

6.hod

VYM

 

(12)

navíc

Hlinecká Jana

 
 

6.hod

OBK

   

odpadá

 

(Vň)

4.ZL

0.hod

CHE

 

(2)

přesun <<

Sentenská Hana

z 7.hod

 

6.hod

MAT

 

(8)

navíc

Velfl Luboš

 
 

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

7.hod

CHE

   

přesun >>

 

na 0.hod

4MSR

5.hod

ANJ

 

(7)

navíc

Arletová Jana

 
 

5.hod

OBK

   

odpadá

 

(Vň)

 

Zpracováno v systému Bakaláři