Suplování:   Úterý 28.1.2020

Místnosti mimo provoz

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13

     

Absc

Absc

Absc

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Krupicová Lucie

3.hod

supl. (Pl)

TEV

1.NA

(tv2)

 

Bürgerová Olga

3.hod

výměna >>

SOM

1PSB

 

na 29.1. 2.hod

Hamzová Jiřina

8.hod

odpadá

BIE

4.ZL

 

změna hodiny

Chrastinová Blanka

5.hod

spojeno (Pl)

TEV

1.ZL (1sk)

(tv2)

 

Míka Milan

2.hod

změna

ANJ

4.ZL (1sk)

(8)

 

Sentenská Hana

6.hod

přesun <<

BIC

2.NA

(9)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

BIC

2.NA

 

na 6.hod

 

8.hod

změna

SEB

4.ZL

(2)

 

Soukupová Bohdana

3.hod

výměna <<

SVZ

1PSB

(12)

z 29.1. 2.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.NA

3.hod

TEV

 

(tv2)

supluje

Krupicová Lucie

(Pl)

1.ZL

5.hod

TEV

1sk

(tv2)

spojí

Chrastinová Blanka

(Pl)

1PSB

3.hod

SVZ

 

(12)

výměna <<

Soukupová Bohdana

z 29.1. (St) 2.hod

 

3.hod

SOM

   

výměna >>

 

na 29.1. (St) 2.hod

2.NA

6.hod

BIC

 

(9)

přesun <<

Sentenská Hana

z 7.hod

 

6.hod

TEV

spoj

 

odpadá

 

(Pl)

 

7.hod

BIC

   

přesun >>

 

na 6.hod

2.MZ

1.hod

FYT

1sk

 

odpadá

 

(Pl)

 

2.hod

FYT

1sk

 

odpadá

 

(Pl)

 

6.hod

TEV

spoj

 

odpadá

 

(Pl)

4.ZL

2.hod

ANJ

1sk

(8)

změna

Míka Milan

 
 

8.hod

SEB

 

(2)

změna

Sentenská Hana

(Ha)

 

Zpracováno v systému Bakaláři